Meddelande om COVID-19 från The North Face.


United to Move the World Forward

Vi öppnar några av våra butiker igen.

Världen förändras. Det som är oförändrat är behovet av att utforska.

När vårt samhälle anpassar sig till det nya normala har vi vidtagit åtgärder för att se till att utforskningen aldrig upphör.

Från att begränsa butikstimmarna så att vi kan rengöra och återställa, till att skapa nya sanitetsstationer, är våra butiker nu utrustade med ökade åtgärder för att hålla er säker, så att ni kan komma ut och utforska igen.

För mer information om de åtgärder vi har vidtagit och för mer information om vilka butiker som är öppna, se nedan och besök vår butikslokal.


The North Face Family

dina besvarade frågor