Försäljningsvillkor

LÄS FÖLJANDE FÖRSÄLJNINGSVILLKOR INNAN DU GÖR EN BESTÄLLNING PÅ DENNA WEBBSIDA

1. Vad är detta dokument? Vad innebär det?

Dessa försäljningsvillkor (“Försäljningsvillkor") reglerar ditt köp av de produkter vi marknadsför och säljer på denna webbsida ("Produkter") och leverans av sådana produkter i de länder vi levererar i. "Webbsida" avser webbsidan som finns på Http://Www.Thenorthface.Eu. När du gör ett köp på denna webbsida ber vi dig att bekräfta ditt godkännande av dessa försäljningsvillkor och om du gör det bildas ett avtal mellan dig och oss, med förbehåll för dessa försäljningsvillkor. Därför är det viktigt att du läser dessa försäljningsvillkor noggrant innan du lägger en beställning av produkter på denna webbsida ("Beställning").

Om du behöver ytterligare information kan du läsa vår Sida För Vanliga Frågor och svar eller kontakta vår kundtjänst enligt anvisningarna på vår Kontakta Oss-sida.

2. Vilka är vi?

I dessa försäljningsvillkor avser "VF", ”vi", ”THE NORTH FACE ®" och "oss" handlaren av produkterna, det vill säga företaget i VF-gruppen som ansvarar för att sälja till konsumenter i det land du väljer för leverans av produkterna. För att identifiera VF-företaget som skulle sälja till dig hittar du en fullständig lista HÄR . Om du redan har gjort ett köp kan du också verifiera företaget som anges på ditt betalningskvitto. Vi kan kontaktas enligt anvisningarna på vår Kontakta Oss-sida, som hanteras av vår kundtjänst. Vår kundtjänst drivs alternativt av vårt dotterbolag VF Northern Europe Services ltd, C/O Brodies Llp Capital Square 58 Morrison Street, Edinburgh -SCOTLAND. eller av vår tredjepartsleverantör Concentrix Services Bulgaria EOOD, med säte på 29 Atanas Dukov Str Rainbow Center, Sofia, Bulgarien. “Du” betyder du som kund.

3. Är beskrivningar av produkter och priser felfria?

Vi gör vårt bästa för att se till att informationen om produkterna är korrekt och aktuell. Vi garanterar dock inte att det inte kommer att finnas några fel i beskrivningen och/eller prissättningen av produkterna, eller att produkterna alltid kommer att finnas tillgängliga om du vill göra en beställning för att köpa dem.

Färgerna du ser på din skärm kan också bero på ditt datorsystem och inställningar så vi kan inte garantera att din dator visar sådana färger korrekt.

Vi förbehåller oss rätten att ändra informationen om produkter som visas på vår webbsida inklusive priser, beskrivning och tillgänglighet. Sådana ändringar påverkar dock inte beställningar för vilka du redan har fått ett beställningskvitto via e-post (se nedan).

4. Hur handlar jag på denna webbsida?

Här beskriver vi alla steg som krävs för att göra ett köp (i juridiska termer för att ingå ett köpeavtal) på vår webbsida. Processen nedan kommer att finnas tillgänglig på följande språk, även beroende på vilken lands webbsida du har besökt: Engelska, franska, italienska, spanska, holländska, polska, portugisiska

Det ingångna avtalet tillhandahålls i slutet av processen och kommer även att vara tillgängligt, men inte ändringsbart, av oss i framtiden.

Steg 1: du gör en beställning

För att slutföra ett köp måste du först göra en beställning av produkter. Sedan måste denna beställning godkännas av oss.

För att göra en beställning måste du vara 18 år eller äldre. Om du vill göra en beställning måste du välja produkterna på webbsidan, välja önskad fraktmetod och, om du vill, andra valfria tjänster och slutligen klicka på knappen "Köp nu". Vi kommer inte att godkänna beställningar på något annat sätt än som beskrivs ovan.

Steg 2: vi bekräftar mottagandet av beställningen

När du gör beställningen via webbsidan kommer du att få ett automatiskt e-postmeddelande som bekräftar att du tagit emot beställningen ("E-postmeddelande för orderkvitto"). E-postmeddelandet med beställningskvittot innehåller all information om din beställning (t.ex. ordernummer, information om produkter, priser, din leveransadress, leveranskostnader och annat). Observera att e-postmeddelandet för orderkvitto INTE redan är ett godkännande av din beställning.

Steg 3 (valfritt): förskottsbetalning via alternativ betalningsmetod

Vi tar vanligtvis betalt för en order vid bekräftelse av leveransen av de relevanta produkterna (se steg 4 nedan).

Men om du föredrar och väljer en av våra APM som innebär en förskottsbetalning av betalningen kommer vi att genomföra betalningen vid beställningsbekräftelse (se steg 2 ovan). Läs våra betalningsvillkor för mer information.

Steg 4: vi bekräftar att produkterna har skickats och att ett avtal har slutits!

När din beställning godkänns av oss skickar vi dig ett e-postmeddelande som bekräftar att alla, eller delar av, produkterna har skickats ("Leveransbekräftelse e-post").

När du väl har mottagit e-postmeddelandet med leveransbekräftelsen har din beställning slutligen godkänts av oss och köpeavtalet mellan dig och oss har slutits i förhållande till de produkter som faktiskt skickats. Ett sådant avtal består av din beställning, våra e-postmeddelanden för orderkvitto och fraktbekräftelse samt då gällande försäljningsvillkor. Inga andra villkor ska gälla.

E-postmeddelandet med leveransbekräftelsen kommer att innehålla en icke ändringsbar kopia av den version av försäljningsvillkoren som gäller när köpeavtalet ingås för din framtida referens.

När beställningar inte godkänns

Även om vi gör vårt bästa för att alltid godkänna beställningar kan vi dock i vissa fall vägra en beställning, till exempel om:

i. du förser oss med ofullständig, felaktig eller bedräglig information om din identitet, ålder, betalningsuppgifter, faktureringsinformation, leveransadress

ii. vi upptäcker att det uppstod ett fel på vår webbsida i samband med de produkter du beställde, till exempel när det gäller priset eller beskrivningen som visas,

iii. de produkter du beställde tyvärr är slut på lagret eller inte längre är tillgängliga

iv. vi har rimliga skäl att tro att du har för avsikt att sälja produkterna vidare.

Om vi inte kan godkänna din beställning kommer vi att kontakta dig via e-post så snart som möjligt, men aldrig senare än 30 dagar från att din beställning har gjorts. Om vi inte kan godkänna din beställning på grund av att produkterna inte längre är tillgängliga, eller på grund av ett fel i priset och/eller annan information på vår webbsida, kommer vi att återbetala eventuella pengar du redan har debiterats för sådana produkter.

Om du har valt en APM kan vi i undantagsfall redan ha genomfört din betalning när vi upptäcker att produkterna inte är tillgängliga. I sådana fall kommer vi omedelbart att kontakta dig och ge dig full återbetalning.

5. Hur betalar jag produkterna?

Vi accepterar flera betalningsmetoder för inköp på denna webbsida. Du hittar utförliga uppgifter i våra Betalningsvillkor.

6. När kommer produkterna att levereras? Kan jag spåra min sändning?

Vi erbjuder en mängd olika leveransalternativ där du kan välja det som passar dig bäst. Särskilda villkor och avgifter kan gälla för de olika leveransalternativen. Du hittar utförliga uppgifter i våra Leveransvillkor.

Du kan spåra sändningen av dina produkter genom att klicka på länken "Spåra min beställning" i e-postmeddelandet med leveransbekräftelsen. Observera att en sådan länk leder dig till fraktföretagets webbsida som inte kontrolleras av oss.

7. Jag vill returnera en produkt som köpts här. Vad måste jag göra?

Vi hoppas att du är nöjd med ditt köp från THE NORTHFACE®, men vi förstår om du önskar returnera någon eller alla av produkterna. Du kan returnera produkter om du inte är nöjd eller om du bara ändrar dig inom 30 dagar efter mottagandet (ångerrätt).

Du kan också returnera felaktiga produkter inom två år[1]eller den längre period som anges i lokal lagstiftning (lagstadgad garanti för konsumentvaror).

I båda fallen kan du få en återbetalning. Du hittar fullständiga uppgifter, villkor och instruktioner om hur du lämnar tillbaka en vara i våra Returvillkor.

8. Vem kan jag ringa om jag har problem med ett köp eller en produkt eller om jag vill lämna ett klagomål? Erbjuder THE NORTH FACE® kundsupport efter försäljning?

Om du har haft problem eller vill lämna in ett klagomål angående en produkt eller ett inköp som gjorts på denna webbsida, eller om du bara behöver hjälp efter försäljningen, kan du kontakta oss enligt anvisningarna på vår Kontakta Oss-sida, som hanteras av vår kundtjänst.

Vår kundtjänst drivs alternativt av vårt dotterbolag VF Northern Europe Services ltd, C/O Brodies Llp Capital Square 58 Morrison Street, Edinburgh -SCOTLAND, eller av vår tredjepartsleverantör Concentrix Services Bulgaria EOOD, med säte på 29 Atanas Dukov Str Rainbow Center, Sofia, Bulgarien.

9. Vilket ansvar har THE NORTH FACE® om fel uppstår vid ett köp eller på en produkt?

Vårt ansvar för skador som orsakas av mindre vårdslöshet ska, oavsett dess rättsliga grund, begränsas enligt följande. (i) vi ska vara ansvariga upp till beloppet för de förutsebara skador som är typiska för denna typ av avtal på grund av brott mot väsentliga avtalsförpliktelser, (ii) vi ska inte vara ansvariga på grund av den något försumliga överträdelsen av någon annan tillämplig aktsamhetsskyldighet.

Ovan nämnda ansvarsbegränsningar gäller inte obligatoriskt lagstadgat ansvar och ansvar för personskador som orsakats av vårdslöshet. Dessutom gäller inte sådana ansvarsbegränsningar om och i den utsträckning som VF har tagit på sig en särskild garanti. Ovanstående bestämmelser ska gälla i enlighet därmed för vårt ansvar för meningslösa utgifter.

Under alla omständigheter ska du vidta lämpliga åtgärder för att förhindra och minska skadorna.

Observera också att vi inte kan hållas ansvariga för förseningar eller underlåtenhet att fullgöra våra skyldigheter enligt dessa försäljningsvillkor om en sådan försening eller underlåtenhet orsakas av omständigheter utanför vår rimliga kontroll, inklusive till exempel naturkatastrofer, krig eller civila oroligheter, strejker, myndighetsinterventioner, underlåtenhet från vår/våra leverantör(er) eller underlåtenhet från din sida att ge oss korrekt information eller verkställa betalningar. Vi kommer att informera dig om sådana oförutsedda händelser så snart som möjligt efter att de inträffat och vi kommer att göra vårt bästa för att minska deras inverkan på vårt resultat så långt det möjligen är rimligt. Om avbrottet fortsätter efter två veckor har du rätt att annullera beställningen och få en återbetalning.

Ingenting i dessa försäljningsvillkor ska påverka dina lagstadgade rättigheter som konsument, som din ångerrätt eller din rätt till en kostnadsfri garanti för felaktiga varor som nämns i klausul 7 ovan, och ingenting i dessa försäljningsvillkor ska utesluta eller begränsa något ansvar för THE NORTH FACE® som inte kan uteslutas eller begränsas enligt tillämplig lag.

10. Samlas mina personuppgifter in och behandlas på denna webbsida? Varför? Hur?

Genom att göra din beställning godkänner du att vi kan lagra, behandla och använda dina personuppgifter för att behandla din beställning. Vi kommer att behandla din information i enlighet med vår Sekretesspolicy.

11. Användning av webbsidan

Användningen av denna webbsida omfattas också av våra användningsvillkor för webbsidan som finns Här.

12. Vilken lag är tillämplig? Och behörig domstol i händelse av tvister? Håller sig THE NORTH FACE® till någon uppförandekod?

Dessa försäljningsvillkor regleras i alla avseenden av de lagar i leveranslandet som gäller för din beställning, utan hänsyn till dess lagvalsregler inklusive, utan begränsning, din lokala lagstiftning som upprätthåller konsumenträttsdirektivet 2011/83/EU. De[1]behöriga domstolarna i samma land ska ha exklusiv behörighet i samband med tvister som uppstår till följd av ett köp som gjorts på denna webbsida eller någon produkt, med undantag för eventuella rättigheter enligt tvingande bestämmelser i tillämplig lag att upprätta rättsliga förfaranden på konsumenternas vanliga vistelseort eller hemvist.

13. Onlinepresentkort

The North Face presentkort går att köpa i våra egenägda butiker och webbplatser i Österrike, Belgien, Danmark, Frankrike, Tyskland, Irland, Italien, Nederländerna, Polen, Spanien, Sverige och Förenade Kungariket.

The North Face presentkort går även att köpa på nätet enbart i Tjeckien, Portugal, Finland och Luxemburg.

Presentkorten gäller i tre år från inköpsdatumet. Om du har köpt ett presentkort i en av de butiker eller på en av de webbplatser vi äger och driver, alternativt fått ett kort som gåva/återbetalningsmetod (Returvillkor, Avsnittet Om ROLO), kan du endast lösa in det i inköpslandet. (Sökverktyg För Att Hitta Din Lokala Butik).

Förvara presentkortet så att dess nummer och streckkod förblir fysiskt intakta och läsbara. Det är inte säkert att kortet går att lösa in om numret eller streckkoden har förstörts.

Förvara presentkortet så att obehöriga inte kan ta del av informationen, och visa det inte för någon, såvida du inte avser låta personen lösa in kortet. The North Face kommer inte att kontrollera att den som löser in ett presentkort är den ursprungliga mottagaren.

Presentkorten har ett minimibelopp på 24 EUR (24 GBP) och ett maximibelopp på 500 EUR (450 GBP).

Om ditt presentkorts saldo är otillräckligt för att genomföra ett köp kan en annan betalningsmetod (t.ex. kreditkort) användas för det återstående beloppet.

Om en vara som betalats med ett presentkort returneras, återbetalas pengarna till det ursprungliga presentkortet. Om varan betalats med både presentkort och en annan betalningsmetod, återbetalas respektive belopp enligt respektive betalningsmetod.

Presentkort kan inte vare sig helt delvis lösas in mot kontanter eller någon annan betalningsmetod. Presentkort ersätts inte heller i händelse av förlust, stöld eller skada. Presentkort kan inte användas för att köpa ett annat presentkort.

Försäljningsvillkor – leveransvillkor

Vi erbjuder en rad leveransalternativ för att ta emot de produkter som köps på vår webbsida. Du kan välja den lösning som passar dig bäst.

1) Standardleverans:

 • GRATIS service för beställningar ÖVER kr 980 och till en kostnad av kr 40 för beställningar MINDER än kr 980, levereras inom två till fem arbetsdagar.
 • Leverans sker måndag till fredag under kontorstid (måndag till lördag i Storbritannien).
 • Välj Standardleverans när du betalar.
 • Beställningar gjorda före kl. 11.00 (GMT) måndag till fredag skickas samma dag

2) Upphämtningsplats:

 • Finns endast i: Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Italien, Spanien, Nederländerna, Belgien och Luxemburg
 • GRATIS service för beställningar ÖVER kr 980 och till en kostnad av kr 40 för beställningar MINDER än kr 980, levereras inom två till fem arbetsdagar.
 • Upphämtning är tillgänglig sju dagar i veckan, beroende på butikens öppettider.
 • Beställningar gjorda före kl. 11.00 (GMT) måndag till fredag skickas samma dag

3) Expressleverans: 

 • Snabb leverans tillgänglig, inom en till två arbetsdagar.
 • Leverans sker måndag till fredag under kontorstid.
 • Välj Expressleverans när du betalar, kostnaden beror på marknad.
 • Expressbeställningar som görs före kl. 11.00 (GMT) Måndag till fredag skickas samma dag

 

Leverensspårning

Du kan spåra sändningen av dina produkter genom att klicka på länken "Spåra min beställning" i e-postmeddelandet med leveransbekräftelsen.

Tänk på:

 • att det är vårt mål att leverera inom ovan nämnda tider, men leveransdatum är inte garanterade eftersom leveranser hanteras av tredje part och är föremål för transportörens lokala bankdagar.
 • Sista garanterade leveransdatum för jul: lägg din beställning fram till den 20 december för att garantera att den levereras före jul (om inte annat anges).
 • Vi kommer inte att kunna ändra leveransadress på beställningar efter att du gjort din betalning.
 • Om det inte finns någon på den angivna leveransadressen som kan ta emot leveransen av produkterna kommer transportören att lämna ett meddelandekort i din brevlåda.
 • Rätten till och risken för förlust av dina produkter övergår till dig när du tar över produkterna.
 • Alla produkter skickas från våra lager i Sint Niklaas i Belgien.

Vi levererar bara till: Österrike, Belgien, Danmark, Frankrike, Finland, Tyskland, Nederländerna, Irland, Italien, Luxemburg, Spanien, Sverige och Storbritannien (inklusive Nordirland och Isle of Man).

Vi levererar inte till: Brittiska utomeuropeiska territorier, Kanalöarna, Gibraltar, Brittiska styrkornas postkontor, Livigno, Campione d 'Italia, Vatikanstaten, Republiken San Marino, Nederländska utomeuropeiska territorier, Franska utomeuropeiska territorier, Ceuta och Melilla, Andorra, Gibraltar, Kanarieöarna, Büsingen, Helgoland, Åland, Färöarna, Grönland och postboxar.

När produkterna skickas från våra lager skickar vi dig en leveransbekräftelse via e-post.

Försäljningsvillkor – betalningsvillkor

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR – BETALNINGSVILLKOR
 

Vi accepterar följande betalningsmetoder för inköp på vår webbsida:

 • VISA kredit/debet
 • MASTERCARD kredit/debet
 • AMERICAN EXPRESS
 • VISA ELEKTRON
 • MAESTRO
 • PAYPAL
 • SOFORT (endast Österrike och Tyskland)
 • KLARNA (endast Österrike och Tyskland)
 • GIROPAY (endast Tyskland)
 • BANCONTACT (endast Belgien)
 • Carte Bleu Online (endast Frankrike)
 • Ideal (endast Holland)
 • P24 (endast Polen)

Betalning måste göras i den valuta som anges på din beställning innan du skickar in den.

Dina produkter tillhandahålls efter att din betalning är klar (beställningar med betalningsmetod Klarna skickas även innan betalningen är klar). Om vi inte får betalning inom 30 dagar efter datumet för din beställning kommer din beställning att annulleras.[1]Beställningar som betalats av P24 kommer att annulleras efter 14 dagar. Beställningar som betalats via någon annan förskottsbetalningsmetod kommer att annulleras om vi inte får betalning inom en dag.

Betalning med kredit-/betalkort

Om du betalar med kredit- eller betalkort måste du ange dina kortuppgifter när du gör din beställning.

När du gör din beställning kommer vi att kontakta din kortutgivare för att begära tillstånd att använda ditt kort för betalning av produkter. Vi kommer inte att godkänna din beställning (och därmed inte leverera produkterna till dig) förrän din kredit- eller betalkortsutgivare har godkänt användningen av ditt kort för betalning av de beställda produkterna. När din kredit- eller betalkortsutgivare godkänner användningen av ditt kort reserveras de nödvändiga medlen på ditt kort tills köpprocessen är slutförd eller avbruten. Inget belopp debiteras dock ditt kort förrän köpprocessen är slutförd. Auktorisationer kan kvarstå i tre till sju dagar även vid annullerade beställningar. I sådana fall kommer inga faktiska avgifter att tas ut och beloppet kommer slutligen att frigöras. Kontakta din kredit-/betalkortsutgivare för mer information om deras specifika villkor för auktoriseringar.

Vi förbehåller oss för rätten att verifiera identiteten på kredit- eller betalkortsinnehavaren genom att begära lämplig dokumentation.

Vi vidtar alla rimliga försiktighetsåtgärder för att göra vår webbsida säker och för att förhindra bedrägerier. Alla kredit- och betalkortstransaktioner på denna webbsida behandlas av Worldpay Limited, en säker online-gateway som ansvarar för att lagra och automatisera hanteringen av informationen om dina betalningsuppgifter i en säker miljö. Observera att vi när som helst och efter eget gottfinnande kan begränsa frakt till vissa länder eller platser som vi tror löper hög risk för bedrägeri.

Betalning med Paypal

Om du betalar med PayPal ombes du logga in på ditt PayPal-konto med din e-postadress och lösenord för att bekräfta betalningen.

Betalning med APM

Vi genomför vanligtvis betalning för en beställning vid bekräftelse av leveransen av de relevanta produkterna. Men om du föredrar och väljer en av våra alternativa betalningsmetoder (APM) som innebär en förskottsbetalning av betalningen kommer vi att genomföra betalningen vid beställningsbekräftelsen.

I de undantagsfall när de produkter du beställde inte är tillgängliga och du redan har betalat via en APM kommer vi meddela dig omedelbart och ge dig full återbetalning.

APM omfattar:

PAYPAL

SOFORT

KLARNA

GIROPAY

P24

BANCONTACT 

Försäljningsvillkor – returvillkor

THE NORTH FACE® returvillkor

Rätt till återlämning

Om du inte är nöjd med produkterna du har fått, eller helt enkelt ångrar ditt köp efter att vi har skickat din beställningsbekräftelse via e-post, kan du återlämna dem inom 30 (trettio) kalenderdagar efter leveransen och få en återbetalning, förutsatt att du återlämnar produkterna till oss i enlighet med det förfarande som anges på vår retursida som finns här.

Tänk på att när produkterna är i din besittning är du ansvarig för att förvara dem säkert, skyddat och i bra skick. Tänk på att när produkterna är i din besittning är du ansvarig för att förvara dem säkert, skyddat och i bra skick.

Om du vill returnera en vara efter att ha ändrat dig (ångerrätt) kommer du att få full återbetalning förutom fraktkostnader för expressleverans om du har valt den fraktmetoden.

Vi godkänner ingen ångerrätt för produkter som du har bett oss att anpassa (till exempel med skräddarsydda färger, material, monogram) genom vår DYO-funktion som finns tillgänglig här. Självklart kan DYO-produkter returneras om de är felaktiga.

Laglig garanti för felaktiga varor

Utöver det som nämnts ovan följer vi den lagstadgade tvååriga garantin för produktfel. En produkt är "felaktig" om den är skadad vid mottagandet eller när ett tillverknings- eller materialfel uppstår inom två år efter köpet. Tänk på att produkter som skadas på grund av slitage inte anses vara felaktiga.

Du kan returnera defekta produkter inom två år från mottagandet av produkterna och få full återbetalning, inklusive eventuella fraktkostnader, beroende på vad som är tillämpligt.


Om du har fått en felaktig (annan än den som visas i The North Face Shop) eller skadad vara kan du returnera den inom 30 dagar från leveransdatumet. Följ standardreturprocessen och välj "Artikeln var defekt" som returorsak.
Om returperioden på 30 dagar har löpt ut och artikeln är felaktig har du två år på dig från beställningsdatumet att lämna in garantianspråk. Kontakta vår kundtjänst för att hjälpa dig att returnera dina artiklar.

Så gör du en retur

1) Skapa en "retursedel"

Besök sidan för beställningsspårning, ange ditt beställningsnummer och din e-postadress och klicka på "Skapa en retur" (för registrerade kunder kan du komma åt din beställningshistorik här. Välj de varor du vill returnera, den önskade returmetoden (inlämning till ett ombud eller upphämtning av bud på den önskade adressen) och kryssa i rutan som motsvarar din returanledning. Skriv sedan ut den medföljande etiketten.

2) Packa produkterna med returetiketten

Packa beställningen i originalförpackningen (olika förpackningar kan användas, men vi rekommenderar starkt återanvändning om det är möjligt) och sätt fast den nya etiketten så att den ursprungliga etiketten täcks.

3) Lämna in produkterna eller överlämna dem till budet

Lämna in din retur på en tillgänglig leveransplats eller vänta på budets upphämtning på det föreslagna datumet

4) Vänta på returbekräftelse och återbetalning

Du får en bekräftelse via e-post när din beställning har returnerats korrekt till vårt lager och återbetalningen har behandlats (två till fyra arbetsdagar).

Har du övriga frågor kan du läsa våra vanligaste frågor och svar om returer. Om du har feedback om vår returprocess är du välkommen att kontakta oss.