Översikt över de viktigaste delarna i detta dokument. Använder denna webbsida kakor?

Ja, vår webbsida använder kakor.

Denna kakpolicy ('Kakpolicy') gäller för webbsidan www.thenorthface.se ('Webbsidan'), som drivs av VF International Sagl, Via Laveggio 5, 6855 - Stabio, Schweiz ('vi“,'vår ' eller 'oss') i egenskap av datakontrollant. Vår allmänna sekretesspolicy hittar du genom att klicka här.

Denna kakpolicy beskriver och informerar dig om vår användning av kakor och annan spårningsteknik som flashkakor, serverloggar, webbsignaler eller pixelgiffar.

Observera att tredje parts webbsidor, som kan vara länkade till webbplatsen, inte omfattas av denna kakpolicy.

Genom att klicka på knappen 'Stäng' på webbsidans kakbanner eller välja dina inställningar i kakinställningarna som finns på webbsidans kakbanner samtycker du till att vi använder kakor och liknande spårningsteknik i enlighet med dina aktuella kakinställningar och i enlighet med denna kakpolicy.

Om du inte samtycker till vår användning av kakor och liknande spårningsteknik på detta sätt bör du ange dina kakpreferenser eller webbläsarinställningar i enlighet med detta. Du kan alltid återkalla ditt samtycke och ändra ditt val genom att ändra dina kakinställningar eller webbläsarinställningar i framtiden.

När du har godkänt användning av kakor och liknande spårningsteknik på webbplatsen, särskilt genom användning av funktionen 'kakinställningar' som finns tillgänglig på webbsidans kakbanner, sparas dina inställningar när det gäller användning av kakor i form av en kaka för dina framtida besök på webbsidan så länge du inte tar bort kakor som lagrats på din enhet. Om du inaktiverar kakor som vi använder kanske vissa delar av webbsidan inte fungerar korrekt och vissa funktioner på webbsidan kan vara otillgängliga, beroende på vilken typ av kaka du har inaktiverat.

 

Vad är kakor?

Kakor är små textfiler som skickas till din enhet från webbsidan. Kakor laddas upp till din enhet så att webbsidan kan känna igen dig och lagra viss information om dig för att tillåta eller förbättra den tjänst som erbjuds. En kaka innehåller vanligtvis namnet på webbsidan som kakan kommer från, 'livstiden' för kakan (dvs. hur länge kakan kommer att finnas kvar på din enhet) och ett värde som vanligtvis är ett slumpmässigt genererat unikt nummer.

När det gäller kakans livslängd kan två typer av kakor användas, 'sessionskakor' och 'beständiga kakor'. Sessionskakor raderas automatiskt i slutet av din webbläsarsession. Beständiga kakor stannar kvar längre på din enhet, under varje specifik kakas varaktighet, och kommer att förbli giltiga tills dess inställda utgångsdatum (såvida inte användaren tar bort dem före utgångsdatumet).

Kakor kan användas av webbservrar för att identifiera och spåra användare när de navigerar på olika sidor på en webbplats och identifierar användare som återvänder till en webbsida. Kakor innehåller ingen information som identifierar dig personligen, [men personuppgifter som vi lagrar om dig kan vara kopplade till den information som lagras i och hämtas från kakor].

Vi använder också andra typer av spårningsteknik, som flashkakor, serverloggar, webbsignaler eller spårpixlar i samband med  vår webbsida och våra tjänster. Dessa tekniker liknar kakor eftersom de lagras på din enhet och kan användas för att upprätthålla information om dina aktiviteter och preferenser.

 

Vilken typ av kakor använder webbsidan och vad är de till för?

Vi kan använda olika typer av kakor. Vi kan använda vad vi kallar 'obligatoriska' kakor för att aktivera centrala webbsidesfunktioner, till exempel att logga in och slutföra en beställning av produkter. Dessa kakor samlar inte in personlig information i marknadsföringsändamål och kan inte inaktiveras.

'Funktionskakor' ger mer avancerade funktioner, som att komma ihåg inloggningsuppgifter, komma ihåg vad som finns i kundvagnen och komma ihåg dina preferenser som språk och land, analysera webbsidesanvändning för att mäta och förbättra prestanda. Kakorna samlar inte heller in information som kan identifiera användare. Dessa kakor kan inaktiveras i enlighet med avsnittet 'Hur kan du kontrollera, ta bort eller återkalla ditt medgivande till användning av kakor?' nedan.

'Annonseringkakor' kan slutligen användas för att registrera vissa beteenden eller preferenser som uttrycks av dig, för att presentera innehåll som är mer relevant för dina intressen, i enlighet med gällande dataskydds- och sekretesslagar och vid insamling av ditt uttryckliga samtycke om det krävs enligt lag. Dessa kakor kan också göra det möjligt för dig att dela visst webbsidesinnehåll via sociala nätverk som Facebook och Twitter. För att granska respektive sekretesspolicykakor kan du besöka de sociala nätverkens webbplatser. När det gäller Facebook och Twitter besöker du https://www.facebook.com/help/cookies och https://twitter.com/privacy. Dessa kakor kan inaktiveras i enlighet med avsnittet 'Hur kan du kontrollera, ta bort eller återkalla ditt medgivande till användning av kakor?' nedan.

Våra kakor kör inte under några omständigheter program på användarens enhet eller laddar upp virus på den och tillåter inte någon form av kontroll över enheten.

Kakor som vanligtvis används på denna webbsida står i tabellen nedan. Ibland kan vi också använda ytterligare kakor och spårningstekniker som inte anges i den här tabellen. Du kan få en uppdaterad lista över alla kakor och spårningstekniker som används på denna webbsida vid tidpunkten för ditt besök på begäran genom att kontakta vår sekretessavdelning på privacy_europe@vfc.com. Under alla omständigheter kan du alltid hantera alla kakor och annan spårningsteknik som används på denna webbsida via vårt kakpreferensverktyg.

När du besöker sidan kan du komma att få kakor från tredje parts webbsidor eller domäner. Vi kontrollerar inte placeringen av dessa kakor och du bör kontrollera den relevanta tredje partens webbsida för mer information om dessa kakor. Den relevanta tredje parten är ansvarig för att förse dig med information om de kakor de placerar och få ditt samtycke innan du placerar kakor på din enhet.

 

Hur kan du kontrollera, ta bort eller återkalla ditt medgivande till användning av kakor?

.   Dina kakpreferenser

Genom att klicka på knappen 'Kakinställningar' på webbsidans kakbanner kan du välja om webbsidan ska använda 'Funktionskakor' och /eller 'Annonskakor' sombeskrivs i funktionen 'Kakinställningar' och i avsnittet 'Vilka typer av kakor använder webbsidan och vad används de för?' ovan.

Funktionen 'kakinställningar' som finns på webbsidans kakbanner informerar dig om vilka funktioner som är tillgängliga för dig eller inte, beroende på vilken typ av kakor du väljer att tillåta webbplatsen att använda.  

2.   Webbläsarinställningar

Om du vill dra tillbaka ditt samtycke till vår användning av kakor på denna webbsida, eller om du vill ta bort eller kontrollera placeringen av kakor på din dator, kan du också ändra dina webbläsarinställningar för att blockera kakor eller så att du får en avisering när kakor skickas till din enhet. Det finns ett antal sätt att hantera kakor. Se webbläsarens instruktioner eller hjälpsidan för att läsa mer om hur du justerar eller ändrar webbläsarinställningarna på:

–       Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-US/windows-vista/How-to-manage-cookies-in-Internet-Explorer-9

-       Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=sv&hlrm=nl&answer=95647

-       Firefox: http://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences?s=cookies&r=5&as=s

-       Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042

Om du inaktiverar kakor som webbsidan använder kan detta påverka din upplevelse när du besöker webbsidan.

Du kan också ta bort kakor som redan är lagrade på din dator. Återigen kan detta ha en negativ inverkan på användbarheten för många webbsidor.

 

Hur kan vi ändra vår kakpolicy?

Förutom i den utsträckning som begränsas av gällande lag förbehåller vi oss rätten att när som helst uppdatera och ändra hela eller delar av denna kakpolicy efter eget gottfinnande. Den version som publiceras på webbsidan är den version som faktiskt gäller.

Om vi ändrar denna kakpolicy kommer vi att meddela användarna om sådana ändringar genom att lägga upp en länk på webbsidans startsida till den ändrade kakpolicyn som lyder 'Nyligen reviderad kakpolicy' och genom att skicka dig ett e-postmeddelande (där så är lämpligt eller krävs enligt lag och i den utsträckning som du har angett din e-postadress).

 

Vilka rättigheter har jag när det gäller behandlingen av mina personuppgifter?

Som en person vars personuppgifter behandlas enligt beskrivningen i denna kakpolicy har du ett antal rättigheter som sammanfattas i bilaga 1 till vår sekretesspolicy. Observera att utövandet av dessa rättigheter är föremål för vissa krav och villkor som anges i tillämplig lag.

Om du vill få åtkomst till personuppgifter om dig eller utöva någon av rättigheterna till rättelse, radering, begränsning av behandling, invändning (inklusive invändning mot direkt marknadsföring eller profilering) eller portabilitet av personuppgifter, som beskrivs i vår integritetspolicy, är du välkommen att kontakta oss på de sätt som anges i avsnittet 'Så här kontaktar du oss' nedan.

 

Så här kontaktar du oss.

Om du har frågor eller problem om denna kakpolicy, eller om du vill få tillgång till personuppgifter om dig eller utöva någon av de rättigheter som anges i avsnittet 'Vilka är mina rättigheter i samband med behandlingen av mina personuppgifter?' ovan kan du skicka en skriftlig begäran till vårt dataskyddsombud på:

“VF International Sagl, Via Laveggio 5, 6855 – Stabio, Schweiz – att. Privacy Office privacy_europe@vfc.com.

Du måste styrka din identitet för att kunna utöva någon av de rättigheter som anges i avsnittet 'Vilka är mina rättigheter i samband med behandlingen av mina personuppgifter?' ovan.

All kommunikation från oss i samband med dina rättigheter som beskrivs i avsnitt 'Vilka rättigheter har jag i samband med behandlingen av mina personuppgifter?' ovan tillhandahålls kostnadsfritt. Men när det gäller ansökningar som är uppenbart ogrundade eller överdrivna, särskilt på grund av deras upprepande karaktär, kan vi antingen

–       ta ut en rimlig avgift med hänsyn till de administrativa kostnaderna för att tillhandahålla informationen eller kommunikationen eller vidta de begärda åtgärderna, eller

–       vägra att agera på din begäran (dvs. helt avvisa den).

VF Europe BVBA, med säte i Fountain Business Park, C. Van Kerckhovenstraat 110, 2880 Bornem, Belgien, VAT BE 0405.039.138 RPM Antwerp Division Mechelen, agerar som företrädare för VF International när det gäller efterlevnaden av personuppgiftsskydd i EU.

Om du har ett klagomål om behandlingen av dina personuppgifter har du rätt att lämna in ett klagomål till en behörig tillsynsmyndighet.