SEKRETESSPOLICY

Gäller från: Denna sekretesspolicy uppdaterades den 27 mars 2018 och gäller från och med det datumet.

 

Innehåll

 

Vad innehåller detta dokument? Vad händer med mina personuppgifter när jag interagerar med denna webbsida eller med VF-gruppen i allmänhet?

Denna sekretesspolicy (“Sekretesspolicy”) gäller för all insamling och behandling av personuppgifter som utförs:

(i)              när du interagerar med webbsidan www.thenorthface.se ('webbsidan') som drivs av VF International Sagl, Via Laveggio 5, 6855 - Stabio, Schweiz,

(ii)            när du köper en produkt eller begär andra tjänster från VF International Sagl eller något av dess dotterbolag (nedan 'vi' eller 'oss' eller 'VF-grupp'), oavsett om det är online på vår webbsida eller i våra fysiska butiker, samt när du kontaktar vår kundservice för hjälp efter försäljning eller specifika frågor eller förfrågningar,

(iii)           när vi kontaktar dig som en del av våra marknadsföringsaktiviteter.

Genom att besöka och använda denna webbsida eller på annat sätt förse oss med dina personuppgifter, till exempel när du besöker våra butiker eller när du kontaktar vår kundservice, bekräftar du att du har läst och att du förstår hur vi samlar in, behandlar, använder och röjer dina personuppgifter på det sätt som beskrivs i denna sekretesspolicy.

För specifika behandlingsaktiviteter behöver vi ditt samtycke för att samla in och bearbeta dina personuppgifter. När vi behöver ditt samtycke kommer vi att be dig att elektroniskt bekräfta att du samtycker till den bearbetningsaktivitet som ska genomföras enligt beskrivningen i denna sekretesspolicy genom att kryssa i specifika rutor innan du skickar in personuppgifter eller använder relevanta avsnitt på webbsidan. Ditt medgivande som du visar genom att markera den relevanta rutan och din användning av denna webbsida innebär att du samtycker till den bearbetningsaktivitet som ska genomföras på det sätt som beskrivs i denna sekretesspolicy. Våra register över ditt godkännande av denna sekretesspolicy, datumet för detta och alla framtida ändringar av denna sekretesspolicy ska betraktas som avgörande och skriftliga bevis på ditt samtycke.

Du kommer också att informeras om denna sekretesspolicy när du kontaktar vår kundservice eller när du förser oss med dina personuppgifter i våra butiker. Och när en specifik bearbetningsaktivitet kräver ditt samtycke kommer du att bli ombedd att ge ditt samtycke.

Vi samlar in och behandlar dina personuppgifter i enlighet med alla tillämpliga dataskyddslagar och förordningar, inklusive, utan begränsning, de lagar som utfärdas i frågan av Europeiska unionen, som direktiv 95/46/EG om skydd för enskilda personer gällande behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och alla lagar som utfärdas i EU:s medlemsstater, samt order och riktlinjer utfärdade av behöriga dataskyddsmyndigheter, i tillämpliga fall, och den allmänna dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 ('GDPR') som kompletterar nationella bestämmelser som gäller från och med den 25 maj 2018 ('dataskyddslagarna').

 

Vem kontrollerar mina uppgifter? Vem ansvarar för detta?

Den registeransvarige för de personuppgifter (i) som samlas in när du använder denna webbsida (annat än när du köper varor från oss) och (ii) som samlas in för våra marknadsförings- och profileringsaktiviteter är: VF INTERNATIONAL S.A.G.L. – BRAND DIVISION, Via Laveggio 5, 6855 – Stabio, Schweiz. För mer information och hur du kontaktar oss hittar du under fliken Kontakta oss.

VF Europe BVBA, med säte i Fountain Business Park, C. Van Kerckhovenstraat 110, 2880 Bornem, Belgien, VAT BE 0405.039.138 RPM Antwerp Division Mechelen, agerar som företrädare för VF International när det gäller efterlevnaden av personuppgiftsskydd i EU.

Den registeransvarige för dina personuppgifter när du köper varor från oss är den lokala enheten i VF-gruppen som säljer varorna till dig via vår webbsida (för köp på nätet) eller i butik (för fysiska köp). Denna enhet är också ansvarig för de personuppgifter som du tillhandahåller när du interagerar med vår kundservice. Det relevanta VF-dotterbolaget identifieras på inköpskvittot. Här finns en lista över de VF-dotterbolag som fungerar som registeransvariga per land.  

Observera att VF-enheten som du interagerar med (och som du tillhandahåller personuppgifter till) inte alltid är registeransvarig. I följande fall agerar VF-enheten som du interagerar med på uppdrag av (och kommer att kommunicera dina personuppgifter till) en annan VF-enhet som är den faktiska registeransvarige för dina personuppgifter:

-        det lokala VF-dotterbolaget från vilket du köper varor samlar in dina personuppgifter och, där det krävs enligt lag, ber om ditt samtycke att använda dem för marknadsföring och profilering på uppdrag av VF International Sagl, som är den registeransvarige i det sammanhanget som anges ovan,

-        Alternativt VF Northern Europe Ltd eller vår tredjepartsleverantör Concentrix Services Bulgaria EOOD, med säte på 29 Atanas Dukov Str Rainbow Center, Sofia, Bulgarien, hanterar vår kundservice och interagerar med dig på uppdrag av VF:s lokala dotterbolag från vilket du köpte varorna, som är registeransvarig i det sammanhanget som anges ovan.

VF-gruppens dataskyddsombud kan kontaktas via vår sekretessavdelning på privacy_europe@vfc.com.

 

 

Vilka personuppgifter behandlas?

Automatisk informationsinsamling på den här webbsidan

Behandlingen av dina personuppgifter när du bara besöker och konsulterar webbsidan är begränsad till de så kallade surfuppgifter, nämligende uppgifter vars överföring till webbsidan är underförstådd i funktionen av de system som ansvarar för hanteringen av webbsidan och i kommunikationsprotokollen som är specifika för internet. Surfuppgifter är till exempel IP-adresserna till de enheter som du använder för att ansluta till webbsidan och andra parametrar relaterade till din enhet och operativsystem.

I princip samlas surfuppgifter in och bearbetas, som specificeras ovan, och till exempel antalet besök och den tid som tillbringas på webbsidan, av oss uteslutande för statistiska ändamål och i aggregerad form i syfte att mäta och förbättra webbsidans funktion. På grund av själva surfuppgifternas natur kan dessa uppgifter leda till identifiering av användare om de är associerade med uppgifter som innehas av tredje part. Vi samlar dock inte in surfuppgifter för att associera dem med identifierade användare, förutom när dessa uppgifter kan användas för att bedöma eventuella ansvarsområden i händelse av informationsbrott som begås mot webbsidan eller genom webbsidan i den utsträckning lagen tillåter det. 

Dessutom samlas viss information in på denna webbsida med hjälp av kakor och annan spårningsteknik, som beskrivs närmare i vår policy för kakor som finns tillgänglig under fliken kakpolicy. Genom att aktivt stänga webbsidans kakbanner och genom att ställa in dina kakpreferenser via vårt verktyg och i din webbläsare ger du ditt samtycke till att vi använder kakor och liknande teknik. Om du inte samtycker till vår användning av kakor på detta sätt bör du ange dina kakpreferenser i enlighet med detta. Du kan alltid återkalla ditt samtycke och ändra dina kakpreferenser när som helst. Om du inaktiverar kakor som vi använder kan det påverka din användarupplevelse när du är på den här webbsidan. Läs vår kakpolicy om du vill ha mer information.

 

Information som du frivilligt lämnar till oss:

Vi samlar in och bearbetar:

1.     personuppgifter som du tillhandahåller när du interagerar med webbsidans funktioner,t.ex. när du öppnar ett konto eller laddar upp användargenererat innehåll på webbsidan. Dessa personuppgifter kan inkludera:

-       ditt namn, e-postadress, telefonnummer

-       ditt användarnamn och lösenord

 

2.     personuppgifter som du tillhandahåller när du deltar i/prenumererar på våra marknadsföringsaktiviteter (antingen via vår webbsida eller i våra butiker), till exempel när du prenumererar på våra nyhetsbrev eller e-postlistor eller deltar i kampanjer och andra initiativ som lojalitetsprogram, tävlingar och lotterier, etc. Dessa personuppgifter kan inkludera:

-       ditt namn, e-postadress, telefonnummer

-       din inköpshistorik

-       kön

-       dina preferenser och intressen

 

3.     personuppgifter som du tillhandahåller när du köper varor från oss (oavsett om det är online eller i våra fysiska butiker). Dessa personuppgifter kan inkludera:

-       ditt namn, e-postadress, telefonnummer

-       din inköpshistorik

-       uppgifter om din transaktion

 

4.     personuppgifter som du tillhandahåller när du interagerar med vår kundservice, till exempel när du skickar en fråga om en produkt, skickar feedback till oss, kontaktar vårt kundservicecenter för support eller begär specifik hjälp eller service från vår kundservice. Dessa personuppgifter kan inkludera:

-       ditt namn, e-postadress, telefonnummer

-       din inköpshistorik

-       information om varför du kontaktade kundservice

-       innehållet i din kommunikation som rör din interaktion med kundservice (Ytterligare information om vår kundservice)

 

Om du har försett oss med personuppgifter om en annan person(till exempel när du använder funktionen e-post till en vän, presentkortsfunktioner eller andra syften) i den utsträckning det är tillåtet enligt gällande lagar, bekräftar du härmed att du har rätt att kommunicera sådana personuppgifter till oss och att du har informerat nämnda person om, och vid behov har fått hans/hennes samtycke till behandlingen av hans/hennes personuppgifter för de syften som anges i denna sekretesspolicy. 

 

För vilka ändamål behandlas mina personuppgifter?

Vi samlar in och behandlar dina personuppgifter för följande ändamål:

1.     VF International Saglbehandlar som registeransvarig dina personuppgifter i följande syften:

a.     för att driva och förvalta webbsidan, inklusive:

–       för att tillhandahålla de tjänster eller funktioner som du begär från webbsidan

–       för att skapa ditt konto och hantera din prenumeration på webbsidan

–       för att förbättra din surfupplevelse och förbättra webbsidan

b. för att     genomföra marknadsföringsaktiviteter för VF-gruppen, inklusive:

–       i direktreklamsyfte, inklusive:

§  för att hantera din prenumeration på våra nyhetsbrev eller e-postlistor eller lojalitetsprogram,

§  för att tillåta deltagande i kampanjer och andra initiativ, som tävlingar och utlottningar,

§  för att skicka dig (med ditt samtycke, det är valfritt), även via e-post eller andra elektroniska kommunikationsmedel som SMS, MMS, fax, etc. reklaminformation och material om våra produkter och tjänster, om särskilda initiativ om pris och kampanjer och om initiativ som lojalitetsprogram, evenemang, utställningar och mässor som organiseras av VF-gruppen (som BRAND tillhör) eller som VF-gruppen deltar i,

– i       undersökningssyfte (med ditt samtycke, det är frivilligt)

–       för profileringsändamål (med ditt samtycke, det är frivilligt)

–       för at förbättra våra produkter och tjänster

c.      för övriga syften

–       för att förebygga bedrägeri och

–       för att uppfylla våra skyldigheter enligt gällande lagar, regler och kommunallagar och för att bedöma och försvara en laglig rättighet.

 

2.     VF:s lokala dotterbolag, som registeransvariga, bearbetar dina personuppgifter för följande ändamål:

a.      för att hantera dina köp av varor (online och i våra fysiska butiker):

–       detta omfattar all verksamhet i samband med inköp av varor, t.ex. leverans av varor, fakturering, retur och utbyte av varor, återbetalning, inköp och användning av presentkort och e-presentkort, i förekommande fall, betalningsrelaterad verksamhet, inklusive användning av kuponger,

b. för     för att erbjuda dig vår kundservice (se detaljavsnitt 3 nedan), inklusive:

–        för att ge dig service efter försäljning,

–        för att svara på din/dina förfrågningar om information, frågor, kommunikation eller feedback,

–        för interna utbildningsändamål och förbättring av vår kundservice,

c.      för övriga syften

–       för att förebygga bedrägeri och

–       för att uppfylla våra skyldigheter enligt gällande lagar, regler och kommunallagar och för att bedöma och försvara en laglig rättighet.

 

3.     Ytterligare information om vår kundservice

Vår kundservice hanteras alternativt av VF Northern Europe Ltd eller vår tredjepartsleverantör Concentrix Services Bulgaria EOOD, med säte på 29 Atanas Dukov Str Rainbow Center, Sofia, Bulgarien, som interagerar med dig och tillhandahåller tjänsten på uppdrag av det lokala VF-dotterbolaget från vilket du köpte varorna. Vi bearbetar dina personuppgifter när du kontaktar vår kundsupport och vårt callcenter, som kan kommunicera med dig via e-post, chatt och telefon. Callcentret kommer att registrera ditt telefonnummer för callback- och backofficetjänster för att kunna ge dig begärd support och information. I vissa fall, för intern utbildning, kvalitetskontroll och verifiering, kan samtalet spelas in och e-postmeddelandena sparas i den utsträckning det inte är förbjudet enligt tillämplig lag. Du kommer alltid att informeras i förväg om inspelningen av kommunikationen och du kommer att ha möjlighet att invända mot en sådan inspelning, utom när detta är nödvändigt för verifieringsändamål i samband med ditt köp eller andra skäl, vilket är tillåtet enligt gällande lagar.

 

Vilka är de rättsliga grunderna för behandlingen av mina personuppgifter som beskrivs här?

Vi kommer att samla in och behandla dina personuppgifter för de syften som beskrivs iavsnittet 'För vilka syften behandlas mina personuppgifter?' på någon av följande rättsliga grunder.

§  Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att utföra ett avtal med dig eller för att vidta åtgärder innan du ingår ett avtal med dig på din begäran (artikel 6, 1., (b) i GDPR, från och med den 25 maj 2018),

§  Behandlingen är nödvändig för våra berättigade intressen eller våra dotterbolags eller andra tredje parters berättigade intressen, och sådana intressen åsidosätts inte av dina intressen eller grundläggande fri- och rättigheter (artikel 6, 1., (f) i GDPR, från och med 25 maj 2018). De berättigade intressen som vi eftersträvar inkluderar särskilt vårt intresse av att hantera och upprätthålla avtalsförhållandet med dig, att svara på dina specifika förfrågningar, att be om din feedback för att förbättra vår webbsida och våra produkter eller för att bedriva andra allmänna marknadsföringsaktiviteter.

§  Om ditt specifika medgivande krävs för behandlingen av dina personuppgifter enligt beskrivningen här kommer dina personuppgifter att behandlas baserat på ett sådant medgivande (artikel 6, 1., (a) i GDPR, från och med den 25 maj 2018),

 

Hur länge kommer mina personuppgifter att behandlas?

Personuppgifter lagras inte längre än den tid som krävs för att uppnå de specifika databehandlingsändamål som beskrivs häri, såvida inte kortare eller längre lagringsperioder gäller enligt gällande lagar.

 

Är mina personuppgifter säkra?

Vi åtar oss att skydda säkerheten och sekretessen för dina personuppgifter. Vi vidtar – och kräver att alla tjänsteleverantörer och/eller tredjepartsregisterförare som behandlar personuppgifter för vår räkning och enligt våra instruktioner vidtar – lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att  förhindra förlust och förstörelse, även oavsiktlig, av uppgifter, obehörig åtkomst till uppgifter, olaglig eller orättvis användning av uppgifter. Dessutom är informationssystem och programvaror konfigurerade så att personuppgifter och identifieringsuppgifter endast används när det är nödvändigt för att uppnå det specifika behandlingssyftet närhelst de så önskar.

Vi använder en mängd avancerade säkerhetstekniker och procedurer för att skydda personuppgifter mot de risker som beskrivs ovan. Till exempel lagras personuppgifter som tillhandahålls av användare på säkra servrar placerade på kontrollerade platser. För överföring av vissa uppgifter via Internet används dessutom krypteringstekniker som Secure Socket Layer-protokollet (SSL). 

Ingen elektronisk överföring eller lagring av information är dock 100 % säker. Trots de säkerhetsåtgärder som vi har vidtagit för att skydda dina personuppgifter kan vi därför inte garantera att förlust, missbruk eller ändring av uppgifter aldrig inträffar.

 

Vart tar mina personuppgifter vägen? Vilka är mottagarna, vart överförs de och i vilka syften?

Personuppgifter som samlas in via vår webbsida som en del av försäljningen av varor i våra butiker och som en del av vår kundservice lagras på de servrar som tillhandahålls och hanteras av vår tredjeparts lagrings- och värdleverantör Rackspace Limited, med registrerade kontor på 5 Millington Road, Hyde Park Hayes, Middlesex, UB3 4AZ, servrar belägna i London, Storbritannien. Vissa personuppgifter som samlas in som en del av försäljningen av varor i våra butiker kan också lagras lokalt i butiken. Alla dessa personuppgifter kan delas med mottagare enligt nedan.

Vi kommunicerar personuppgifter inom de gränser och under de omständigheter som anges i denna sekretesspolicy med förbehåll för ditt specifika samtycke när det krävs enligt gällande dataskyddslagar:

1°.   Dina personuppgifter kommer att vara tillgängliga inom vår organisation av intern och extern personal som behöver tillgång till dem på grund av sina skyldigheter i förhållande till de behandlingsändamål som anges häri.  Vi ser till att dessa personer står under lämpliga säkerhets- och sekretesskyldigheter.

2°.   Dina personuppgifter kan också vara tillgängliga för tredjepartsleverantörer av tjänster som vi utser för att behandla personuppgifter för vår räkning och enligt våra instruktioner (som registerförare). Här ingår:

  • SAKNAD LISTA ÖVER REGISTERFÖRARE

§  tredjepartsleverantörer av tjänster som vi kan vända oss till för att utföra professionella, tekniska och organisatoriska tjänster som är funktionella för hanteringen av webbsida och de aktiviteter som utförs där, till exempel försäljning av varor och relaterade aktiviteter, hantering av funktioner som erbjuds av webbsidan och av de initiativ och tjänster som du kan prenumerera på och kräva via webbsidan, och för tjänster som är strikt funktionella för att uppnå de andra registreringsändamål som anges häri,

§  tredjepartsleverantörer av tjänster som vi återkommer till för att avsluta köptransaktioner och betalningshantering via vår e-handelsplattform,

§  tredjepartsleverantörer av tjänster som hanterar och stöder webbsidan, den relevanta e-handelsplattformen och all verksamhet före och efter försäljning som orderhantering, prestandamarknadsföring, finansiella tjänster, lagerhantering och kundrelationshantering,

En lista över dessa registerförare med uppgift om var de finns, finns tillgänglig på begäran till vår sekretessavdelning. Dessa registerförare är bundna av lämpliga avtalsenliga skyldigheter för att vidta lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda säkerheten och sekretessen för personuppgifter.

3°.   Dina personuppgifter kan också komma att kommuniceras till andra företag i VF-gruppen inom EES-området som behandlar personuppgifter på uppdrag av den eller de registeransvariga som identifierats ovan. En lista över dessa VF-koncerners företag, med uppgift om var de finns, finns på /help/terms/lrd-companies.html eller på begäran till vår sekretessavdelning. VF Europe BVBA tillhandahåller till exempel redovisnings- och backofficetjänster och VF Northern Europe Ltd kundservice efter försäljning som databehandlare, till de registeransvariga som identifierats ovan under 'Vemkontrollerar behandlingen av mina personuppgifter'.

4°.   Dina personuppgifter kan också delas med institutioner, myndigheter, offentliga enheter, banker och finansinstitut, yrkesverksamma, oberoende konsulter, även i associerad form, affärspartner eller andra legitima mottagare som tillåts enligt gällande lagar och förordningar, till exempel vid rättsliga processer, begäran från behöriga domstolar och myndigheter eller annan rättslig skyldighet, för att skydda och försvara våra rättigheter och vår egendom samt webbsida.

5°.   Slutligen kan vi också kommunicera dina personuppgifter till tredje part i händelse av fusioner, förvärv, överföringar av någon av våra tillgångar, produkter, webbsidor eller verksamheter.

Med undantag för ovanstående kommer personuppgifter inte att delas med tredje part, fysiska personer eller juridiska personer, som inte är relaterade till, eller som inte utför en affärsmässig, yrkesmässig eller teknisk funktion för oss.

Personuppgifter kommer inte att vidarebefordras till utomstående för deras egna marknadsföringssyften.

Sådana överföringar sker på de bearbetningsbaser som anges i avsnitt 3 ovan.

Dessa ovannämnda mottagare kan befinna sig i andra länder än det land där personuppgifter ursprungligen samlades in, men det bör noteras att dina personuppgifter i princip endast kommer att överföras inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller andra länder som av EU-kommissionen erkänts ge en adekvat skyddsnivå för personuppgifter.

Om någon av ovanstående mottagare är etablerad i ett land utanför EES som inte omfattas av ett adekvat beslut av Europeiska kommissionen och därför inte ger samma skyddsnivå för dina personuppgifter som inom EES, ska vi genomföra lämpliga skyddsåtgärder, inklusive, men inte begränsat till, relevanta dataöverföringsavtal baserade på EU-kommissionens standardavtalsklausuler för överföring av uppgifter till tredjeländer (artikel 46, 2., (c) i GDPR, från och med den 25 maj 2018) eller bindande företagsregler (artikel 47 i GDPR från och med den 25 maj 2018. En kopia av dessa lämpliga skyddsåtgärder kan erhållas genom att kontakta vår sekretessavdelning på privacy_europe@vfc.com (se ytterligare kontaktuppgifter i avsnitt 10. 'Vilka är mina rättigheter när det gäller mina personuppgifter som samlats in och behandlats av varumärket?' nedan).

 

Är jag skyldig att tillhandahålla mina personuppgifter? Vad blir konsekvenserna om jag vägrar att tillhandahålla dem?

Förutom  när det gäller surfuppgifter (se ovan avsnitt 3 – 'Vilka personuppgifter behandlas? ') kan det vara nödvändigt att ange dina personuppgifter för att ingå eller genomföra ett avtal, inklusive för att utföra vissa tjänster och funktioner som erbjuds av webbsidan, som prenumeration på webbsidan, prenumeration på vårt nyhetsbrev, köp av varor via webbsidan eller i våra butiker, hantering av deltagande i lojalitetsprogram, kampanjer och andra initiativ som kommuniceras via webbsidan eller i våra butiker, svar på och hantering av förfrågningar om information, frågor, kommunikation eller feedback. Under de omständigheter som beskrivs ovan är det omöjligt för oss att utföra kontraktet eller tillhandahålla de tjänster, produkter eller den information som beskrivs ovan om du vägrar att lämna ut dina personuppgifter.

Tillhandahållande av dina personuppgifter för undersökning, marknadsföring och andra profileringsändamål som anges ovan är valfritt. Vägran att tillhandahålla dina personuppgifter för dessa ändamål kommer inte att påverka ingåendet eller genomförandet av avtalet.  Vid förfrågan enligt dataskyddslagar kommer vi att samla in ditt förhandssamtycke innan vi fortsätter behandla dina personuppgifter för dessa syften. 

 

Innehåller webbsidan delar som kontrolleras av tredje part? Vem ansvarar för dessa delar?

Webbsidan kan innehålla länkar till andra webbsidor samt objekt eller delar som kontrolleras av tredje part.

Ett exempel är plugin-program som kan ansluta vår webbsida till sociala nätverk som Facebook eller Twitter ('sociala plugin-program') och som vanligtvis identifieras av det relevanta sociala nätverkets logotyp. Om du interagerar med ett socialt plugin-program på vår webbsida kan din webbläsare skicka vissa uppgifter som rör dig, t.ex. ditt användar-ID, information på webbsidan, datum och tid samt annan webbläsarrelaterad information. Sådan information kommer att behandlas av de sociala nätverken, som ägs och drivs av tredje part, i enlighet med deras sekretesspolicy.

Vi har inte tillgång till eller kontroll över delar, objekt, insticksprogram, kakor, webbfyrar och andra objekt eller spårningsteknik som ägs och drivs av tredje part och som finns tillgänglig på vår webbsida eller på relevanta tredje parts webbsidor som användare kan få tillgång till på eller från webbsidan, och över relevanta metoder för behandling av personuppgifter via sådana delar eller webbsidor.  Vi avsäger oss allt ansvar för sådana webbsidor. Du bör kontrollera sekretesspolicyn för tredje parts webbsidor och delar som nås från webbsidan för att lära dig mer om de villkor som gäller för behandling av personuppgifter eftersom denna sekretesspolicy endast gäller för denna webbsida.

 

Vilka rättigheter har jag när det gäller behandlingen av mina personuppgifter och hur kan jag utöva dem?

Du har rätt att när som helst genomdriva de rättigheter som finns tillgängliga för dig enligt gällande dataskyddslagar, inklusive men inte begränsat till rätten till åtkomst, rättelse, begränsning, borttagning, invändning (inklusive att när som helst och gratis invända mot behandlingen av dina personuppgifter för direkt marknadsföring), rätten till portabilitet samt rätten att återkalla ditt samtycke.  Du har även rätt att lämna in ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten.

En sammanfattning av vad ovannämnda rättigheter innebär och hur du kan utöva dem hittar du i bilaga 1 till denna sekretesspolicy.

För alla frågor eller förfrågningar som rör VF:s behandling av personuppgifter och för att upprätthålla rättigheterna enligt dataskyddslagarna kan du kontakta vår sekretessavdelning på privacy_europe@vfc.com.

 

Kan vi göra ändringar i denna sekretesspolicy?

Vi förbehåller oss rätten att uppdatera och ändra hela eller delar av denna sekretesspolicy när som helst, i den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag. Den version som publiceras på webbsidan är den version som faktiskt gäller. Om vi ändrar denna sekretesspolicy kommer vi att meddela dig om sådana ändringar genom att lägga upp en länk på webbsidan till den ändrade sekretesspolicyn som lyder “Nyligen reviderad sekretesspolicy” och/eller meddela dig på något annat sätt (t.ex. via e-post när det är lämpligt eller krävs enligt lag och i den mån vi har din e-postadress).

 

Bilaga 1 – Den registrerades rättigheter

Som en person vars personuppgifter behandlas på det sätt som beskrivs i denna sekretesspolicy har du ett antal rättigheter som sammanfattas nedan. Observera att utövandet av dessa rättigheter är föremål för vissa krav och villkor som anges i tillämplig lag.

Rätt till åtkomst

I enlighet med tillämplig lag har du rätt att få bekräftelse från oss på huruvida personuppgifter som rör dig behandlas, och i så fall begära åtkomst till sådana personuppgifter inklusive, utan begränsning, de kategorier av personuppgifter som berörs, syftet med behandlingen och mottagarna eller kategorierna av mottagare. Men vi måste ta hänsyn till andras rättigheter och friheter, så detta är inte en absolut rättighet. Om du begär mer än en kopia av de personuppgifter som behandlas kan vi begära en rimlig avgift baserad på administrativa kostnader.

Rätt till rättelse

Du har rätt att begära att vi rättar till felaktiga personuppgifter om dig. Beroende på syftet med behandlingen har du även rätt att begära att ofullständiga personuppgifter kompletteras, inklusive genom att tillhandahålla en kompletterande redogörelse.

Rätt till radering ('rätten att bli bortglömd')

Du har rätt att begära att vi raderar personuppgifter som rör dig under vissa omständigheter enligt definitionen i tillämplig lag. När din förfrågan faller under någon av dessa omständigheter kommer vi att radera dina personuppgifter utan onödigt dröjsmål. Om vi av tekniska och organisatoriska skäl inte kunde radera dina personuppgifter kommer vi att se till att de är fullständigt och oåterkalleligt anonymiserade så att vi inte längre kommer att ha sådana personuppgifter om dig.

Rätt till begränsning av behandlingen

I vissa fall, enligt definitionen i tillämplig lag, har du rätt att begära en begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. I sådana fall ska dina personuppgifter, med undantag för lagring, endast behandlas med ditt samtycke eller för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk eller för att skydda en annan fysisk eller juridisk persons rättigheter eller av hänsyn till viktiga allmänna intressen.

Rätt till dataportabilitet

Under vissa omständigheter, enligt definitionen i tillämplig lag, har du rätt att få de personuppgifter om dig som du har lämnat till oss, i ett strukturerat, vanligt använt och maskinläsbart format och du kan ha rätt att överföra dessa uppgifter till en annan registeransvarig eller att få sådana personuppgifter överförda direkt från oss till en annan registeransvarig, där det är tekniskt möjligt.

Rätt att göra invändningar

Enligt gällande lag och under vissa omständigheter har du rätt att när som helst invända mot vår behandling av dina personuppgifter, på grunder som rör din särskilda situation, och vi kan åläggas att inte längre behandla dina personuppgifter såvida vi inte visar tvingande legitima skäl för behandlingen som åsidosätter dina intressen, rättigheter och friheter eller för att etablera, utöva eller försvara rättsliga anspråk.  Detta gäller särskilt vid behandling av dina personuppgifter baserat på våra legitima intressen eller för statistiska ändamål.

Rätt att motsätta dig direktmarknadsföring

Om dina personuppgifter behandlas för direkta marknadsföringssyften har du rätt att när som helst invända mot behandling för sådan direktmarknadsföring (inklusive profilering relaterad till sådan direktmarknadsföring).

Rätt att inte bli föremål för ett beslut som enbart grundar sig på automatisk behandling.

Med förbehåll för vissa begränsningar har du rätt att inte bli föremål för ett beslut baserat enbart på automatiserad bearbetning, inklusive profilering, som ger dig rättsliga effekter på samma sätt som påverkar dig avsevärt.

 

Rätt att dra tillbaka samtycke

Om du har meddelat ditt samtycke till någon behandling av personuppgifter på det sätt som beskrivs i denna sekretesspolicy kan du när som helst återkalla ditt samtycke med framtida verkan. Ett sådant återkallande kommer inte att påverka lagligheten av behandlingen före återkallandet av samtycket.

Om du vill få tillgång till sådana personuppgifter eller utöva någon av de rättigheter som anges ovan bör du ansöka skriftligen och tillhandahålla bevis på din identitet till vår sekretessavdelning på privacy_europe@vfc.com.

All kommunikation från oss angående dina rättigheter som beskrivs ovan tillhandahålls utan kostnad. Om en begäran är uppenbart obefogad eller överdriven, särskilt på grund av att den är återkommande, kan vi emellertid begära en rimlig avgift som tar hänsyn till de administrativa kostnaderna för att tillhandahålla informationen eller kommunikationen eller vidta de begärda åtgärderna, eller vägra att åtgärda begäran.

Om du har ett klagomål gällande behandlingen av dina personuppgifter har du rätt att lämna in ett klagomål till en behörig tillsynsmyndighet.