SEKRETESSPOLICYNS HUVUDPUNKTER

OMFATTNING

Denna sekretesspolicy gäller för insamling och användning av personuppgifter för kunder och besökare påhttps://www.thenorthface.se/sv_seav VF International Sagl (som driver denna webbsida och ansvarar för VF-marknadsföringsaktiviteter) och av VF lokala dotterbolag (som ansvarar för de inköp du gör med dem online eller i butik).

mer information

DEN INFORMATION VI SAMLAR IN

Vi samlar in dina personuppgifter som du tillhandahåller oss när du:

· använder denna webbsida (t.ex. öppnar ett konto, laddar upp innehåll m.m.)

· deltar i/prenumererar på våra marknadsföringsaktiviteter (t.ex. nyhetsbrev, lojalitetsprogram m.m.)

· köper produkter av oss (online eller i butik)

· kontaktar vår kundservice

Vi samlar också automatiskt in viss information om hur du använder denna webbsida (t.ex. IP-adress, antal besök, tidsåtgång, etc.) och samlar in den för att mäta och förbättra webbsidans funktion.

mer information

VAD VI ANVÄNDER DINA UPPGIFTER TILL

Vi samlar in och behandlar dina personuppgifter i syfte att:

· hantera denna webbsida

· skicka marknadsföringsmaterial till dig, låta dig delta i kampanjer, genomföra kundundersökningar och profileringsaktiviteter

· slutföra och hantera dina inköp, driva vår kundtjänst och svara på dina förfrågningar

· förbättra våra produkter och tjänster

Vi säljer eller delar inte dina personuppgifter till marknadsförare utanför VF-gruppen.

mer information

HUR LÄNGE BEHÅLLER VI DIN INFORMATION

Vi behåller bara dina personuppgifter så länge som det krävs för att uppnå dessa syften. Detta kan vara upp till 10 år efter utgången av avtalsförhållandet med dig (preskriptionstid för rättsliga anspråk i de flesta EES-länder), såvida inte en kortare eller längre lagringsperiod gäller enligt tillämplig dataskyddslagstiftning.

mer information

PARTER MED VILKA VI DELAR DINA PERSONUPPGIFTER

VFs lokala dotterbolag, som du köper produkterna av, delar dina personuppgifter med VF International Sagl i marknadsföringssyfte (men när det krävs enligt lag ber vi om ditt samtycke innan vi gör det).

Vi delar också dina personuppgifter med:

· andra VF-företag och tredjepartsleverantörer som hjälper oss att driva denna webbsida och tillhandahålla våra produkter och tjänster (dessa mottagare agerar endast för vår räkning och enligt våra instruktioner);

· tredje part i händelse av rättsliga förfaranden, begäran från domstolar eller myndigheter, annan rättslig skyldighet, att försvara våra rättigheter, eller i händelse av fusion, förvärv eller överföring av tillgångar.

Vissa av dessa mottagare befinner sig utanför EES, men vi ser till att dina personuppgifter alltid skyddas på ett adekvat sätt (om destinationslandet inte är ett land som EU-kommissionen anser erbjuder en adekvat skyddsnivå täcker vi dataöverföringen med lämpliga skyddsåtgärder).

mer information

NÖDVÄNDIG kontra VALFRI INFORMATION

Vissa av dina personuppgifter är nödvändiga för att slutföra ditt köp eller för att tillhandahålla den tjänst som du begär från oss. Om du vägrar att lämna ut dessa personuppgifter är det omöjligt för oss att slutföra köpet eller tillhandahålla den begärda tjänsten.

Att lämna personuppgifter för undersökning, marknadsföring och andra profileringsändamål är dock frivilligt. Om du vägrar kommer detta inte att påverka köpet eller tillhandahållandet av den tjänst du begärt. Du har även rätt att lämna in ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten.

mer information

DINA RÄTTIGHETER

Du kan när som helst utöva dina rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen, inklusive (i tillämpliga fall) din rätt till åtkomst, rättelse, begränsning, borttagning, invändning (inklusive att när som helst och gratis invända mot behandlingen av dina personuppgifter för direkt marknadsföring), rätt till portabilitet och din rätt att återkalla samtycke.

mer information

VI ANVÄNDER KAKOR

Viss information samlas in på den här webbsidan av kakor och annan spårningsteknik. Du kan hantera dina kakinställningar via vårtverktyg eller via din webbläsare.

mer information

TREDJEPARTSLÄNKAR

Webbsidan kan innehålla länkar till andra webbsidor samt objekt eller delar som kontrolleras av tredje part. Vi har inte tillgång till eller kontroll över dessa delar och avsäger oss allt ansvar för sådana tredjepartswebbsidor.

mer information

SÅ HÄR KONTAKTAR DU OSS

För alla frågor eller förfrågningar som rör[1] vår användning av dina personuppgifter, eller för att utöva dina rättigheter, kan du kontakta vår sekretessavdelning på privacy_europe@vfc.com.