Outdoor Exploration Champions

Naturskydd

VI VILL DELA MED OSS AV VÅR PASSION FÖR NATUREN GENOM ATT GÖRA DET ENKLARE ATT UTFORSKA PÅ ALLA MÖJLIGA SÄTT – FRÅN DIN EGEN TRÄDGÅRD TILL HIMALAYAS TOPPAR.

 

i förlitar oss på ett enormt nätverk av människor, platser och organisationer i vår verksamhet och strävan efter vår vision. Vår företagsfilantropi är ett konkret sätt för oss att ge tillbaka till de samhällen vi berör och att stötta de organisationer som delar vår framtidsvision. Våra donationer speglar vår identitet som varumärke; vi ger främst till projekt som gör det möjligt för människor att delta i friluftsaktiviteter och som skyddar naturen. Vi uppmuntrar också våra idrottare att ge tillbaka till människorna som lever i de områden de utforskar.

The North Face har inrättat specifika finansieringsinstrument som The Explore Fund och Explore Your Parks för våra kampanjer för utomhusvistelse. Vi stödjer även frilufts- och naturskyddsorganisationer genom medlemsavgifter och donationer.

The European Outdoor Conservation Association (EOCA)

EOCA grundades 2006 med visionen att bidra till att bevara vilda platser och ekosystem för kommande generationer. The North Face är en av de över 100 organisationer som stöttar denna världsomfattande organisations naturskyddsprojekt. Varje medlem i föreningen kan välja upp till tre projekt om året och ge bidrag på upp till 30 000 euro. EOCA tillämpar en noggrann granskningsprocess för att säkerställa att bidragen går till de mest effektiva naturskyddsorganisationerna.

I dag har EOCA bidragit med totalt över 1,75 miljoner euro till över 70 projekt i 36 olika länder. Bland de många olika projekten kan nämnas en naturstig i Nepal, sanering av en bergstopp i Kirgizistan, skyddsåtgärder för brunbjörnar i norra Spanien, nyplantering av inhemsk orörd skog i Tjeckien och en vandringsled över gränsen mellan Makedonien och Albanien.

Produktdonationer

Vi arbetar tillsammans med In Kind Direct och Clothes4Souls i USA för att dela ut varor till personer i nöd. Tillsammans med Kind Direct har The North Face sedan 2010 donerat kläder för över 500 000 pund till över 350 frivillighetsorganisationer. Bland mottagarna finns unga välgörenhetsföreningar, lokala samhällsgrupper, grupper för rörelsehindrade och härbärgen för hemlösa.

Vi skänker även produkter som katastrofrespons. Vårt kontor i Asien hjälpte till exempel till i jordbävningshärjade områden i västra Kina, och i USA hjälpte vi till med tält och andra produkter efter jordbävningen i Haiti.

Conservation Alliance

Föreningen Conservation Alliance grundades av företag i friluftsbranschen och samlar in årliga donationer från friluftsföretag som sedan skickas vidare till gräsrotsorganisationer och naturskyddsföreningar. De stöttar projekt som skyddar vilda platser för deras värde som hemvist för djur och rekreationsvärde för människor. The North Face var en av grundarna av Conservation Alliance 1989 och skänker pengar till dem varje år. 2008 bidrog vi med en miljon dollar över fyra år till utvecklingen av Legacy Fund, en kampanj med syfte att skapa en permanent inkomstkälla för alliansens verksamhet.