image

Verksamhet

Effektiv användning av resurser är både ett sätt för oss att ta vårt ansvar som företag och att minska vår miljöpåverkan. Vi har gjort stora framsteg vad gäller att främja förnybar teknik och minska energianvändning, vattenförbrukning och avfallsproduktion för våra anläggningar. Merparten av vår miljöpåverkan kommer från tillverkningen av våra produkter i leverantörernas fabriker, men det faktum att vi själv kan kontrollera våra egna anläggningar gör att vi kan ändra den verksamheten snabbare. År 2012 och 2013 öppnade vi nya huvudkontor i USA och Europa med både förnybara energikällor och gröna byggnadsmetoder.

Vi tar varje möjlighet att minska resursförbrukning i vår verksamhet, men vi fokuserar allra främst på de områden där vi har störst miljöpåverkan: under materialbearbetning och produkttillverkning (se Produkt). Vissa av våra kinesiska fabriker deltar i ett nyskapande program som tagits fram för att ge dem granskning av energieffektivitet, verktyg och finansiering som ESCO-företag. Detta program reflekterar vad Renewable Energy and Energy Effficiency Partnership (REEEP) fastställde i sitt projektarbete: att med tillgång till rätt utbildning och verktyg har kinesiska fabriker inget emot att själva finansiera förbättringar i energieffektivitet. Men för att öka effektiviteten i större skala behövs finansiering utifrån.

För att utveckla en bredare modell för ökad förbättring genomförde VF och Kinas nationella textil- och konfektionsråd (CNTAC) ett omfattande program för energieffektivitet 2013 och 2014 hos utvalda leverantörer till VF och The North Face. Målet var att återskapa programmets framgång brett över hela vår kinesiska inköpskedja och i andra länder.