img

Klimatförändring

"Som höghöjdsklättrare har jag sett effekterna av ett varmare klimat med egna ögon.”

-Conrad Anker, alpinist och global idrottare för The North Face

"Vägar skapas när glaciärklättringsleder smälter. Glaciärerna har dragit sig tillbaka och lämnat avmejade stråk med bråte efter sig, och toppar som förr hölls samman av permafrost håller nu på att smälta. Himalaya kommer att påverkas av det varmare klimatet de närmaste årtiondena. När dess 5 000 glaciärer smälter kommer floderna som rinner från bergen inte längre att rinna hela året utan kommer att bli årstidsbundna. Det är ett hot för vattenbeståndet för den femtedel av världens befolkning som får sitt vatten från Himalayas berg.

The North Face strävar efter att minska sitt koldioxidavtryck. Med allt från solcellerna på våra anläggningar till energibesparingsmetoderna i våra textilfabriker söker vi ständigt efter sätt att minska vår miljöpåverkan. Det är mer än att bara 'göra det rätta' – det är vårt varumärkes arv."

– Conrad Anker, alpinist och idrottare för The North Face

The North Face utrustar upptäcktsresande så att de kan tänja på sina gränser och uppleva spänningen och glädjen i det okända. Något som däremot inte är okänt är att 97 % av alla klimatforskare är överens om att klimatförändringarna har orsakats av mänskligt agerande och att de har en negativ inverkan på vår planet. Vårt märke grundades på en kärlek till naturen och det är vårt arvsansvar att skydda de platser där vi älskar att vistas. Att ta itu med klimatförändringarna är inte bara för planetens bästa, det är även bra för affärerna. Våra idrottare reser till några av de mest avlägsna platserna på vår planet, och de har sett effekterna av klimatförändring med egna ögon. Glaciärer krymper och permafrosten smälter. Skidsäsongen på vintern håller på att förändras dramatiskt och saker som förr i världen inträffade en gång per generation, som stormar, eldsvådor och översvämningar, inträffar idag mycket oftare.

Klimatstöd

“Vi anser att vårt företags välbefinnande är djupt beroende av att vi har en välmående planet.”


-Todd Spaletto, direktör, The North Face

 

Vi har över fyra årtiondens erfarenhet i friluftsdetaljhandeln och ser långsiktigt både på vårt företag och på våra miljöbetänkanden. År 2009 gick vi samman med några andra framåttänkande företag i samarbetet Ceres Business for Innovative Climate and Energy Policy (BICEP), som aktivt förespråkar en progressiv klimatförändringspolitik. Genom vårt moderbolag VF Corporation svarar vi även till Carbon Disclosure Project för våra ansträngningar, för att ge våra aktiehållare större transparens.

Vi var en av de 33 första att underteckna klimatdeklarationen 2013 som uppmanade beslutsfattare på nationell nivå att ta itu med klimatförändringarna. I april 2014 hade 750 företag skrivit under klimatdeklarationen, något som visade beslutsfattarna att det amerikanska näringslivet är redo för en allomfattande klimatpolitik.

I december 2015 skrev vi en op-ed som hette Washington must act on climate change och efterlyste effektiva åtgärder mot koldioxidutsläpp. Vi stöder Parisavtalet och har också skrivit under uttalandet Business Backs Low-Carbon USA. Detta uttalande uppmanar de folkvalda ledarna i USA att kraftfullt stödja:

1.     En fortsatt lågkoldioxidpolitik

2.     Investeringar i lågkoldioxidekonomin

3.     Fortsatt medverkan för USA i Parisavtalet

KLIMATKOMPENSATION

Vår högsta prioritet är att minska vårt direkta energiavtryck, men vi har också klimatkompenserat för de växthusgasutsläpp vi ännu inte har utplånat sedan 2007. Bland dessa finns utsläpp från våra anläggningar i USA och från våra anställdas pendling, samt för affärsresor för våra nordamerikanska medarbetare. Sedan 2010 har vi också klimatkompenserat utsläppen från frakten av de onlinebeställningar som görs av våra amerikanska kunder. Genom vårt samarbete med frivilligorganisationen Bonneville Environmental Foundation (BEF) som hanterar våra klimatkompensationer har vi från och med 2018 kompenserat för alla utsläpp från frakten av de onlinebeställningar som skickas till våra kunder i Europa.

Sedan 2007 har vi klimatkompenserat 100 % av alla våra affärsresor och våra anställdas pendlingsutsläpp genom Conservation Funds program Go Zero®. Go Zero kompenserar för utsläpp genom att använda trädens koldioxidabsorberande förmåga och plantera och skydda skogar i naturskyddsområden i USA. Mellan 2008 och 2013 avlägsnade vår kompensation nästan 18 000 ton koldioxid genom att låta plantera runt 20 000 träd i regionen Lower Mississippi. På vår egen hemmaplan bevarade vi 10 tunnland kaliforniska redwoods som nu kan fortsätta att fånga koldioxid istället för att fällas.

USA:s Environmental Protection Agency (EPA) gav oss utmärkelsen Green Power Leadership Awards både år 2012 och 2013 för att vi konsekvent hade kompenserat 100 % av vår energianvändning i USA. EPA påpekade att användning av grön el är en viktig del av vårt företags hållbarhetsstrategi och kommenderade även våra insatser för klimatutbildning genom programmet Hot Planet/Cool Athlete. Myndigheten framhöll också att vi aktivt uppmanar våra kunder till grön energiförbrukning med skyltar vid kassorna och i provrummen.

 

VÄXTHUSGASER

Vi spårar utsläppen av växthusgaser från våra anläggningar i USA för att följa vår utveckling mot vårt femårsmål från 2013: en minskning på 25 procent i försäljningsnormaliserade utsläpp. Trots att vi investerade mycket i förnybar energi på vårt distributionscenter, vårt nya huvudkontor i Kalifornien och i våra ombyggda butiker uppnådde vi bara 21 procents minskning, något mindre än vi hade hoppats. Våra försäljningsställen svarar för 67 procent av våra totala uppmätta utsläpp av växthusgaser och vi skulle ha behövt minska utsläppen i butikerna mer för att uppnå vårt mål. Det var svårt i butiker som vi hyr och därför inte kan påverka så mycket vad gäller infrastruktur. Utsläppen per butik sjönk med 5,4 procent, vilket innebär att varje såld produkt således är mer utsläppseffektiv, men minskningen var tyvärr inte nog för att nå vårt femårsmål. I Europa fortsätter vi att effektivt sträva mot våra mål. I samarbete med vårt moderbolag VF Corporation har vi utvecklat hållbarhetsriktlinjer för teamen Real Estate, Retail Construction och Operations, vilket täcker alla våra anläggningar i EMEA. Riktlinjerna följer byggnadslistan från Leadership in Energy & Environmental Design (LEED) och täcker olika områden som material, energi och avfallshantering. De flesta av våra butiker har LED-belysning, närproducerade och hållbara material samt ljus- och rörelsesensorer. För tillfället drivs 61 % av VF:s anläggningar i Europa med grön el. I framtiden tänker vi att fortsätta att göra vad vi kan på våra egna anläggningar och i egna butiker, men vårt fokus ligger allt mer på att minska vår miljöpåverkan i tillverkningsprocessen, där vi har störst påverkan.

Hot Planet/Cool Athletes

Hot Planet/Cool Athletes är ett program som bygger relationer mellan gymnasie- och grundskoleelever och våra starkaste representanter – våra idrottare.I samarbete med organisationen Protect Our Winters åker våra idrottare ut till skolor för att berätta om hur klimatförändringar påverkar deras sport. Det gör det enklare för elever att förstå vad klimatförändring innebär.Deras multimediapresentation erbjuder också viktiga verktyg för att göra något.Sedan 2011 har 18 av våra idrottare, som Kit Deslauriers och Jimmy Chin, pratat med 35 000 gymnasie- och grundskoleelever i hela Nordamerika.