img

Anläggningar

Sedan 2009 när vår första solcellsinstallation började användas i vårt distributionscenter i Kalifornien har vi ständigt sökt efter varje möjlighet att använda nydanande och förnybar teknik och minska vårt beroende av fossila bränslen. Varje gång vi bygger nya anläggningar använder vi byggmetoder med hållbarhet i fokus för att minimera vår användning av el och vatten, minska vårt byggavfall, använda så mycket hållbara material som möjligt och introducera förnybara energikällor så långt det är möjligt.

Här i Europa delar vi huvudkontor med andra varumärken i VF-familjen. Vårt nya europeiska huvudkontor är ett bra exempel på vårt åtagande för hållbarhet med ett antal kreativa byggnadslösningar. Det byggdes 2013 och har certifierats med LEED Gold-standard. Det ritades som ett innovativt typexempel på en hållbar byggnader med energieffektiva egenskaper och konstruerat med naturliga och återvunna material.

PÅ HUVUDKONTORET I EUROPA

FÖRNYBAR ENERGI

 • 10 % av all använd energi genereras av solcellspaneler på byggnadens tak. Varje år genereras 135 000 kWh, vilket motsvarar en besparing på 60 ton koldioxid, eller 40 000 mil körda med bil.
 • Resten av vårt energibehov täcks genom inköp från förnybara energikällor, som till exempel vatten- och solkraftverk.

EFFEKTIV DESIGN

 • En anledning till att vi kan spara energi inomhus är att byggnaden är ritad med särskild åtanke på hur solljus och konstgjord belysning används. Brise Soleil-systemet motverkar bländande ljus och att byggnaden blir för varm. Det blockerar solstrålarna på sommaren vilket minskar på behovet för luftkonditionering och på vintern släpper den in ljus i byggnaden vilket hjälper till att värma upp den.
 • Vi har ett effektivt luftkonditioneringssystem utan kylmedel och kemikalier som alla är riktiga växthusgasbovar. Med hjälp av värmepumpar kan vi använda vår luftkonditionering med 50 % högre effektivitet än ett luftkylt system.

INNOVATIVE BUILDING MATERIALS

 • Because of its renewable properties, we chose to use wood as the main material for our new headquarters. 40% of wood used is Forest Stewardship Council certified while the other 60% was sourced of recovered wood.
 • The floors are covered with resistant ceramic tiles from the nearby Emilia Romagna region. As well as being highly durable, they have a low content of volatile organic compounds (VOC), a class of chemical pollutants often arising from the use of solvents and paints.

VATTENFÖRBRUKNING

 • Vi installerade särskilda regnvattenbehållare med en total volym på 50 kubikmeter med vilka vi kan återvinna regnvatten till badrum och bevattning.
 • Det filtrerade dricksvattnet distribueras i byggnaden med dryckesstationer som är anslutna till det kommunala vattennätet. Det innebär att vi helt eliminerar behovet för plastflaskor och transport. Vattenstationerna kan också värma vattnet till 90 grader för varma drycker, och därför elimineras även behovet för eldrivna vattenkokare.

AVFALL

 • lla kaffemaskiner och skrivarutrymmen har speciella återvinningsstationer för papper, kartong, plast och brännbart avfall.
 • Alla skrivare har standardinställningen svartvit och tvåsidig utskrift.
 • Vi har en särskild grön arbetsgrupp som arbetar för att vidareutveckla och driva vårt arbete med att minska avfall.