Outdoor Participation

Vi tror på att dela med oss av vår passion för naturen genom att möjliggöra alla typer av utforskning – från din egen trädgård till Himalayas toppar.

VÅRT MÅL ÄR ATT INSPIRERA NÄSTA GENERATIONS UPPTÄCKTSRESANDE OCH MILJÖAKTIVISTER GENOM ATT HJÄLPA DEM ATT UPPTÄCKA NATURENS LEKPLATS.

 

Över 65 % av alla europeiska barn får inte tillräckligt med motion dagligen. I slutändan är det vi som bär ansvaret för att inspirera och uppmuntra nästa generation idrottare och friluftsentusiaster.

Vi vill hjälpa till att skapa en global rörelse med fokus på utomhusäventyr, kärlek till naturen och ett orubbligt åtagande att skydda den, och vi vill att fler ska få prova på att bege sig ut i naturen. Utöver våra egna aktiviteter stöttar vi även ideella organisationer och upprättar program som ger deltagare tillgång till rekreationsmöjligheter nära sina hem. Vi skapar även relationer med unga ledare för att locka dem att utforska och bevara naturen.