image

Tillverkning

KEMISKT ANSVARSTAGANDE

Vårt åtagande att skapa produkter som skyddar miljön är särskilt utmanande när det gäller att leverera de högpresterande kläder och den förstklassiga utrustning som våra kunder förväntar sig. Vissa av kemikalierna vi använder för att göra kläder vatten-, smuts- och fettavisande innehåller perflourerade ämnen (PFAS). Vi arbetar på att ersätta dessa vattenfrånstötande ämnen med miljövänliga alternativ. För att tydligt förmedla vår kemiska säkerhetsstandard till alla våra leverantörer har The North Face en lista på förbjudna ämnen (restricted substance list) som identifierar de kemiska ämnen som är begränsade för våra produkter av reglerings-, säkerhets- eller miljöskäl. Vi hjälper våra leverantörer att göra mer än bara följa standarden. De hjälper oss att identifiera mer miljövänliga alternativ och minska den totala användningen av kemiska ämnen genom effektiva tillverkningsprocesser och genom att utnyttja Bluesigns expertkunskap om klädtillverkning. Många företag som tillverkar och säljer utomhusutrustning och -kläder står inför samma utmaningar som oss. Vi tror på att samarbete kan leda till nya lösningar och arbetar tillsammans med våra branschkolleger i Outdoor Industry Association (OIA) vars arbetsgrupp för kemisk hantering (CMWG) vi tillhör. Arbetsgruppen har som syfte att fastställa gemensamma strategier och verktyg för bedömning och hantering av kemiska produkter. Som en av de grundade medlemmarna i OIA:s arbetsgrupp för hållbarhet har vi varit med och skapat Eco Index och grundat Sustainable Apparel Coalition's Higg Index – ett standardverktyg för mätning av kläders och skors miljöpåverkan och sociala påverkan.

Samarbete med Bluesign Technologies

The North Face samarbetar med den branschledande organisationen Bluesign Technologies för att hjälpa våra fabriker att minska sin miljöpåverkan. Detta sker genom mer effektiv vattenanvändning och genom att försöka minska skadliga kemikalier på tygnivån. Bluesign® har ett system som med en sofistikerad och oberoende strategi kan minska påverkan från leveranskedjan på fem viktiga områden: resursproduktivitet, utsläpp i luften, arbetares hälsa och säkerhet, utsläpp i vatten samt konsumentsäkerhet.

 

The North Face har arbetat för att påverka sina partners i inköpskedjan att frivilligt delta i programmet. Efter en noggrann granskning ger Bluesigns® experter varje deltagande tygfabrik en detaljerad och individuell bedömning som visar hur de kan optimera sin el- och vattenanvändning per kilo tyg. Programmet har nu pågått i fem år, och på den data som genererats kan man se en tydligt se en ökning i effektivitet på de fabriker som deltar.

MILJÖSKYDD OCH EFTERLEVNAD

Genom vårt moderbolag VF Corporations globala leveranskedja och efterlevnadsstruktur granskar vi nya leverantörer för att se till att de uppfyller våra standarder, och vi inspekterar alla direkta leverantörer minst en gång per år. Vår vanliga fabriksgranskningsprocess omfattar hälsa, säkerhet, miljö och social efterlevnad. Vi förväntar oss att alla anläggningar ska följa gällande regler och lagar samt använda sig av processer som minimerar luftutsläpp, avfall, energi och vattenförbrukning, plus andra betydande miljöhot.

Läs mer om vårt program för social efterlevnad under Socialt ansvar.