Recycled Materials

Återvunna material

The North Face har ökat andelen återvunnen plast i vår polyesterväv, vilket erbjuder en lösning på det växande problemet med bortslängda vatten- och läskflaskor. Vi bidrar dessutom till att minska vårt beroende av fossila bränslen genom att återanvända de material som redan utvunnits. Dessutom har återvunnen polyester lägre påverkan på luft- och vattenresurser än nytillverkad polyester.

Fleece-innovationer

Vi vill förbättra våra produkters miljöpåverkan genom nya innovationer inom materialutveckling och tillverkning. Vi försöker alltid fokusera på produkter och material som säljs i hög volym, som vår klassiska Denalijacka. Se filmen "Behind the Seams" om du vill veta mer.