Responsible Down Standard

"Vår förhoppning är att vår gemensamma användning av RDS kommer att främja god djurskyddsstandard och ökad spårbarhet i försäljningskedjan av dun i mycket större skala än vi skulle kunna åstadkomma på egen hand. Vi är fast övertygade om att RDS kan gynna hela branschen genom att driva positiv förändring på stor skala."


-Adam Mott, Hållbarhetsansvarig

Vi använder dun i våra ytterkläder, sovsäckar, skor och accessoarer, eftersom dun har oöverträffade isolerande egenskaper och ett överlägset förhållande mellan värme och vikt. Vi skapade Responsible Down Standard (RDS) tillsammans med Textile Exchange, en global ideell organisation som ägnar sig åt hållbarhet inom mode- och textilindustrin, och Control Union Certifications, en ackrediterad tredje parts certifieringsmyndighet med jordbruk och jordbrukssystem som specialitet. Med RDS säkerställer vi att inget av vårt dun kommer från djur som utsatts för onödig plåga, som till exempel tvångsmatning eller levande plockning. RDS gör även att vi kan spåra dunet som används i The North Faces produkter genom inköpskedjan från jordbruk till färdigt plagg. Vi har använt certifierat dun i våra produkter sedan höstkollektionen 2015, och vårt mål är att 100 procent av det dun vi använder ska vara RDS-certifierat innan hösten 2017. RDS har mottagits väl och antagits i hela inköpskedjan. I slutet av 2015 hade 40 varumärken börjat certifiera sina inköpskedjor med RDS, och över 1 200 anläggningar i Europa, Asien och Nordamerika certifierades. Detta skyddade omkring 500 miljoner fåglar på gårdsnivå. Dessutom certifierades runt 240 tillverkare, tygfabriker och handelsenheter.

The North Faces inköpskedja för dun

Varje steg i dunleveranskedjan innan produkten når våra kunder inspekteras och certifieras enligt Responsible Down Standard. Dessutom utfärdas varje gång änder och gäss eller dunmaterial byter ägare ett överföringscertifikat eller ett dokument från certifieringsorganisationen som bekräftar att RDS efterlevs.

 

Responsible Down Standard – En historia

För bara några år sedan blev vi medvetna om risken för djurplågeri i livsmedelskedjan vi köpte vårt dun från. Tidigare hade vi förlitat oss på våra leverantörers egna intyganden, men det blev nu tydligt att detta inte räckte. Försäljningskedjan för dun är väldigt komplex och djur och råvaror byter ofta ägare många gånger, vilket gör välbefinnandet svårt att garantera. På grund av komplexiteten var vi extra noggranna när vi implementerade RDS och sökte råd från experter på djurskydd, certifieringsstandarder och spårbarhet av material. Ett team från The North Face reste till Kina och Östeuropa för att utvärdera våra leveranskedjor i dessa regioner. Dun kan köpas både från små gårdar och stora slakterier, så teamet utvärderade allt från kläckerier till familjejordbruk och tillverkningsindustrier. Vår standard tar hänsyn till de olikartade utmaningarna i dunkedjan genom att utnyttja våra två partners sakkunskaper: Control Union Certifications och Textile Exchange. The North Face skänkte ägarrätten till RDS till Textile Exchange, vilket gör att alla företag kan använda verktyget till att köpa in dun på ett ansvarsfullt sätt. Adam Mott, hållbarhetsansvarig, berättar att "Vår förhoppning är att vår gemensamma användning av RDS kommer att främja god djurskyddsstandard och ökad spårbarhet i försäljningskedjan av dun i mycket större skala än vi skulle kunna åstadkomma på egen hand. Vi är fast övertygade om att RDS kan gynna hela branschen genom att driva positiv förändring på stor skala."

Se tidigare inlägg om The North Face och gåsdun