Hållbarhet är inget sidoprojekt. Det står i centrum för allt vi gör. Från att designa återvinningsbara produkter för nästa äventyr till att skydda naturen för kommande generation – vi brinner för äventyr på riktigt.

Hållbarhet är inget sidoprojekt. Det står i centrum för allt vi gör. Från att designa återvinningsbara produkter för nästa äventyr till att skydda naturen för kommande generation – vi brinner för äventyr på riktigt.

INITIATIV

alt

Keep the good going.

Utrustning gjord med vår cirkulära
design för en värld utan avfall.
Utrustning gjord med vår cirkulära design för en värld utan avfall.

Upptäck vår resa till bättre

Upptäck vår resa till bättre

alt

Scale Circularity


Vi utvecklar cirkulära system för att återvinna begagnad utrustning och återanvända råmaterialen för att hålla dem borta från avfallsströmmen.

Det här året lanserar vi våra första produkter som avsiktligt designats för cirkularitet. Vi har redan initiativ som hjälper till att hålla begagnad utrustning borta från deponierna, som exempelvis vårt reparationsprogram Limited Warranty och Clothes the Loop-programmet. Och genom den fortsatta utrullningen av vår Renewed Collection ger vi begagnad utrustning en andra chans till nya äventyr.

alt

Move to 100% responsibly-sourced fabrics

Vi jobbar på att tillverka alla våra produkter från återvunna, återbildande, ekologiska eller ansvarsfullt anskaffade förnybara tyger.

Detta innebär att köpa tyger som kommer från material som fylls på under en livstid. Vi är på väg att nå vårt mål med alla våra kläder år 2025 och med alla skor och all utrustning år 2030.

alt

Accelerate sustainable packaging

Vårt mål är att avskaffa engångsförpackningar av plast år 2025. Under tiden arbetar vi för att minska övriga produktförpackningar och designa förpackningar som är mer återvinningsbara.

Vi använder endast återvunnet innehåll och/eller tredjepartcertifierat innehåll (som certifieringen Forest Stewardship Council) för pappersmaterialet vi använder i exempelvis hängetiketter och pappkartonger för frakt.

alt

Minimise our suppliers’ and retailers’ environmental footprints

Vi är fast beslutna att arbeta tillsammans med våra leverantörer för att hjälpa dem att minska sitt miljöavtryck, med ett reduktionsmål på 50 % senast 2030.

Vi samarbetar med återförsäljare som delar vårt uppdrag och våra värderingar.

alt

Vad är cirkulär design?

Det är utrustning som är gjord för att leva vidare (och vidare, och vidare). Vår strategiska designprocess involverar dessa fyra pelare för cirkularitet när vi designar våra cirkulära produkter.

Det är utrustning som är gjord för att leva vidare (och vidare, och vidare). Vår strategiska designprocess involverar dessa fyra pelare för cirkularitet när vi designar våra cirkulära produkter.

Cirkularitet är en hållbar framtid

Cirkularitet är en hållbar framtid

Bättre källor

Använda mer återvunnet, ansvarsfullt anskaffat, förnybart eller regenerativt odlat material för att bidra till att minska vår användning av icke-förnybara källor.

alt

Minimera avfall

Generera så lite avfall som möjligt under produktionen och använda textilavfall och överblivet material.

alt

Bibehålla hållbarheten

Tillverka produkter som står emot skador och slitage. Den mest hållbara utrustningen är den som du inte behöver byta ut.

alt

Prioritera förnybarhet

Utforma produkter så att de lättare kan brytas ned och göras om till ny utrustning i slutet av sin livstid.

alt

GE ANVÄNDA
KLÄDER EN
ANDRA CHANS

SLUT
CIRKELN

It’s more than a jacket.
It’s the future of exploration.
It’s more
than a jacket.
It’s the future
of exploration.

The North Face & Accademia Costume & Moda present an installation of reimagined The North Face jackets inspired by circularity, multi-functionality and playfulness, encouraging us to think differently and design better.

UPPTÄCK MERLÄS MER

SENASTE AKTIVITETER

alt

RENARE.
GRÖNARE.
BÄTTRE.

Tack för att du hjälper oss att
städa naturen denna Jordens Dag.

Tack för att du hjälper oss att
städa naturen denna Jordens Dag.

SE RESULTATEN