Returer

Gratis returer inom 30 dagar

Om du inte är nöjd eller helt enkelt har ändrat dig om produkten/produkterna, tar vi gärna emot din retur inom 30 kalenderdagar efter leverans. Se Hur du returnerar ett onlineköp här.

RETURNERA DIN BESTÄLLNING

Hantera produkter

Produkterna måste hanteras och förvaras med omsorg och returneras i sitt ursprungliga skick och förpackning, med alla originalmärken och etiketter bifogade. Om din hantering av produkten/produkterna resulterar i en minskning av dess kommersiella värde, kan vi proportionellt minska vår återbetalning till dig.

Vår bytespolicy

Vi erbjuder inte byte av produkter. Om du är intresserad av en annan storlek eller färg måste du returnera varan/varorna och göra en ny beställning. Din retur kommer att återbetalas när den har mottagits och behandlats på vårt lager. Påbörja en retur här. Se Hur du returnerar ett onlineköp här.

Juridisk garanti för skadade eller defekta produkter
Om varan är felaktig tillämpar vi den lagstadgade 2-åriga garantin för produktfel (eller en längre period som kan anges i din lokala lagstiftning). En produkt är ”felaktig” om den mottagits skadad eller om ett tillverknings- eller materialfel uppstår inom 2 år (eller den längre period som kan anges i din lokala lagstiftning) från köpet. Observera att produkter som skadats på grund av slitage inte anses vara felaktiga.

I ett sådant fall kan du under den 30 dagar långa returperioden helt enkelt returnera produkten. Om 30-dagarsperioden har löpt ut kan du returnera felaktiga produkter inom 2 år efter mottagandet av produkterna och få full återbetalning, inklusive fraktkostnader. Lär dig Hur man lämnar in ett garantianspråk här. Läs om hur vi Återbetalar fraktkostnader här.
Återbetalning av fraktkostnader
Vid returer på grund av att du ångrat dig eller felaktiga varor kommer du att få full återbetalning till ditt ursprungliga betalningssätt, inklusive eventuella fraktkostnader.

Om du köpt flera produkter och endast returnerat en eller några av dem, kommer vi återbetala en proportionell andel av fraktkostnaderna du har betalat. Om du t.ex. har köpt 3 varor och returnerat 2 av dem, kommer vi att ersätta dig med 2/3 av den totala fraktkostnaden som du har betalat.