Användningsvillkor för webbplatsen

LÄS IGENOM FÖLJANDE ANVÄNDNINGSVILLKOR NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER WEBBPLATSEN

1. Vilka är vi? Vad används den här webbplatsen till?

De här användningsvillkoren (”Användningsvillkor”) styr din användning av http://www.thenorthface.eu (”Webbplatsen”). Webbplatsen ägs och drivs av VF INTERNATIONAL S.A.G.L., som har sitt säte på Via Laveggio, 5, 6855 – Stabio, Schweiz, Företagets registreringsnummer: Stabio - CH-514.4.028.163-8, Momsregistreringsnummer: CHE-111.650.898 (”THE NORTH FACE®” eller ”vi”), Företagets kapital: 1 901 000,00 CHF. Du kan kontakta oss via vår sida Kontakta oss, som hanteras av vår Kundtjänst. Vi använder Webbplatsen för att göra reklam för och informera om THE NORTH FACE®:s produkter, butiker och kampanjer.

På Webbplatsen kan du även köpa THE NORTH FACE®:s produkter. Om du köper produkter på Webbplatsen styrs köpet av våra Försäljningsvillkor, som även innefattar information om det koncernföretag i VF-koncernen som säljer produkterna till dig

2. Vad händer om jag blir ombedd att registrera mig och öppna ett konto?

För att få åtkomst till vissa funktioner på Webbplatsen (till exempel granska din orderhistorik) måste du registrera och öppna ett personligt konto (”Konto”). Du är ansvarig för all aktivitet som sker på ditt Konto om det inte går att påvisa att Kontot har använts av någon annan utan ditt samtycke. Du ansvarar för att skydda dina inloggningsuppgifter och hålla dem hemliga. THE NORTH FACE® ansvarar inte för några förluster eller skador som drabbar dig till följd av att du inte efterlevt dessa skyldigheter. THE NORTH FACE® kan avsluta eller stänga ditt Konto när som helst utan föregående meddelande om(i) THE NORTH FACE® tror att du använder ditt konto på ett sätt som bryter mot dessa Användningsvillkor, (ii) THE NORTH FACE® tror att en tredje part använder ditt Konto utan ditt samtycke eller (iii) THE NORTH FACE® väljer att göra det av rimliga säkerhets- eller underhållsskäl. Du kan när som helst avsluta ditt Konto genom att kontakta vår Kundtjänst via vår sida Kontakta oss.

3. Vilka personuppgifter som rör mig behandlas av THE NORTH FACE®?

För att du ska kunna få åtkomst till funktionerna på Webbplatsen, inklusive delar för registrerade användare och prenumeration på nyhetsbrev, kan vi be dig om vissa personuppgifter. Vår behandling av sådana uppgifter beskrivs i vår Integritetspolicy. Om du inte godkänner våra rutiner och vår policy för behandlingen av personuppgifter bör du omedelbart sluta använda den här Webbplatsen.

4. Vad händer om jag laddar upp egna kommentarer eller innehåll som jag själv har skapat?

Webbplatsen har delar där användare inbjuds att ladda upp innehåll som de själva skapat (”Användargenererat innehåll”). Till exempel kan du ladda upp foton och lämna kommentarer. När det gäller Användargenererat innehåll är THE NORTH FACE® endast en värdleverantör och tar inte på sig något ansvar för själva innehållet.

Du får inte ladda upp något Användargenererat innehåll som är olagligt, obscent, oanständigt eller ärekränkande, eller som uppmanar till rasistisk, etnisk eller sexuell diskriminering eller hat, eller som kränker tredje parts immateriella rättigheter eller rättigheter för skydd av personuppgifter. Du får inte ladda upp något Användargenererat innehåll som innehåller information om eller bilder på minderåriga. THE NORTH FACE® förbehåller sig rätten att efter sitt eget gottfinnande ta bort Användargenererat innehåll som inte uppfyller ovanstående krav från Webbplatsen. Om sådant Användargenererat innehåll tas bort från Webbplatsen kan det aktuella Kontot avslutas eller den relevanta uppladdaren bli avstängd.

5. Villkor för #THENORTHFACE®. Vad innebär den här hashtaggen? Vad är det jag ger mitt samtycke till?

Om du dirigerades hit så beror det på att THE NORTH FACE® gillade ett foto eller annat innehåll som du publicerat online (”Användargenererat innehåll”) med en THE NORTH FACE®-relaterad hashtagg (det vill säga en hashtagg som innehåller namnet THE NORTH FACE® eller något annat namn eller varumärke som tillhör THE NORTH FACE®), och att vi skulle vilja använda det på THE NORTH FACE®:s webbplats och/eller sidor på sociala medier. För att göra det behöver THE NORTH FACE® få ditt samtycke till att använda din bild och de personuppgifter som den eventuellt innehåller.

Om du ger oss ditt samtycke kan ditt Användargenererade innehåll bli synligt för THE NORTH FACE®-entusiaster och fans över hela världen. Det är ett lysande tillfälle för dig att dela din stil med världen på THE NORTH FACE®:s webbplatser!

Om du svarar på vårt meddelande med ”#YESTHENORTHFACE®” ger du THE NORTH FACE® en obegränsad, icke-exklusiv, tilldelbar, underlicensierbar, evig, global rätt att använda ditt relevanta Användargenererade innehåll. THE NORTH FACE® har då rätt att (men ingen skyldighet att) använda ditt Användargenererade innehåll på valfritt sätt och för valfria syften, inklusive att spara, lagra, kopiera, reproducera, publicera, posta, överföra, distribuera, visa, ändra, översätta och inarbeta innehållet i andra material, samt att använda det kommersiellt. Användningen innefattar att ditt Användargenererade innehåll kan visas på THE NORTH FACE®:s webbplatser och sidor på sociala medier samt i dess onlinebutiker, och även under evenemang och kampanjer. Ge oss inte samtycke till att använda ditt Användargenererade innehåll om du inte godkänner dessa Villkor för #THENORTHFACE®.

Genom att svara ”#YESTHENORTHFACE®” intygar du även att (a) du är minst 18 år gammal, (b) du äger alla rättigheter i och till dina foton, (c) om ditt Användargenererade innehåll innehåller delar som tillhör en tredje part (till exempel ett foto på en av dina vänner) så har du fått allt nödvändigt samtycke från den relevanta tredje parten (till exempel copyrightlicenser och samtycke utifrån personuppgiftslagstiftning), (d) så att THE NORTH FACE®:s användning av ditt Användargenererade innehåll inte gör intrång på någon tredje parts rättigheter eller bryter mot någon lag, samt att du går med på att bindas av dessa Villkor för #THENORTHFACE®.

Slutligen går du genom att svara ”#YESTHENORTHFACE®” med på att ersätta THE NORTH FACE® och alla personer som agerar för THE NORTH FACE®:s räkning för skador och hålla desamma skadeslösa från alla fordringar, skador, skulder och kostnader som uppstår för THE NORTH FACE® i samband med den användning av det Användargenererade innehåll som beskrivs ovan.

Beroende på vad som ingår i ditt Användargenererade innehåll och vilket land du befinner dig i kan ditt sociala nätverkskontonamn och ditt relevanta Användargenererade innehåll innehålla personuppgifter som THE NORTH FACE® kan komma åt och behandla i anslutning till användningen av ditt Användargenererade innehåll.

Vår Integritetspolicy beskriver hur THE NORTH FACE® behandlar dina personuppgifter, inklusive de personuppgifter som kan tillhandahållas till THE NORTH FACE® som en del av ditt sociala nätverkskonto och/eller uppladdat Användargenererat innehåll. När det gäller sådana uppgifter kommer THE NORTH FACE® att använda dem i de syften som specificeras i dessa Villkor för #THENORTHFACE®.

Om du inte godkänner våra rutiner och vår policy för behandling av personuppgifter ska du inte svara ”#YESTHENORTHFACE®” när du får vårt meddelande om ditt relevanta Användargenererade innehåll.

Genom att svara på meddelandet från vårt THE NORTH FACE®-konto med ”#YESTHENORTHFACE®” ger du THE NORTH FACE® ditt uttryckliga och specifika samtycke till att använda de personuppgifter som beskrivs ovan i kommersiella syften och marknadsföringssyften.

Om du vill hållas informerad om THE NORTH FACE®:s produkter och initiativ får du gärna prenumerera på THE NORTH FACE®:s nyhetsbrev här.

Du kan när som helst utan att debiteras någon avgift återkalla ditt samtycke till användningsrättigheter och integritet på något av följande sätt:

1. Genom att skicka ett e-postmeddelande till THE NORTH FACE® så som beskrivs på vår sida Kontakta oss.
2. Genom att ta bort Innehållet som skapats av användare från relevant webbplats/socialt nätverk eller ta bort de THE NORTH FACE®-relaterade hashtaggarna från det.
3. Genom att klicka på knappen REPORT (RAPPORTERA) på THE NORTH FACE®:s webbplats eller sociala mediesida, där ditt Användargenererade innehåll visas.4. Genom att aktivera avregistreringsverktyget som finns på olapic.com/trust.
5. När det gäller Instagram kan du ställa in din Instagram-profil som privat eller ställa in det aktuella fotot som privat.

I den maximala utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag är THE NORTH FACE® inte ansvariga för (i) några särskilda, indirekta, oavsiktliga eller sekundära förluster, kostnader, skador, avgifter eller utgifter, (ii) vinstförluster, (iii) förlust av verksamhet, avtal, goodwill eller affärsmöjligheter, (iv) förlust av inkomst eller väntade besparingar, (v) förlust av eller skada på data eller information, eller (vi) eventuell försämring som uppstår i relation till användningen av ditt Användargenererade innehåll så som beskrivs ovan, vare sig det är baserat på skadeståndsrätt, avtalsrätt eller något annat juridisk område, även om THE NORTH FACE® har blivit informerade om att sådana skador möjligtvis kan inträffa.

6. Vem äger innehållet och materialet på den här Webbplatsen?

Informationen på den här Webbplatsen, tillsammans med allt material som ingår, är upphovsrättsligt skyddat material som tillhör THE NORTH FACE®. MED ENSAMRÄTT. Enskilda sidor eller enskilt material kan innehålla olika meddelanden om ägande.

Alla registrerade namn och varumärken på den här Webbplatsen är registrerade varumärken som tillhör THE NORTH FACE® APPAREL CORP. eller dess närstående enheter. Utöver vad som uttryckligen beviljas i det här avsnittet (eller skriftligen särskilt till dig) beviljar varken THE NORTH FACE® APPAREL CORP., dess närstående bolag THE NORTH FACE® eller någon av deras leverantörer någon uttrycklig eller underförstådd rättighet till någon angående patenter, upphovsrätter, varumärken eller företagshemligheter. MED ENSAMRÄTT.

Genom att skicka Användargenererade innehåll till den här Webbplatsen intygar du att du har rätt att göra det och att du, där det är nödvändigt, har fått allt lämpligt samtycke från relevant tredje part (till exempel immateriella rättighetsinnehavare eller personuppgiftsregistrerade). Sådant innehåll bedöms som icke konfidentiellt och icke patent- eller varumärkesskyddat. När det gäller Användargenererat innehåll som du tillhandahåller ger du THE NORTH FACE® en obegränsad, exklusiv, global, underlicensierbar kostnadsfri licens att använda Materialet som skapats av användare på valfritt sätt och i valfria syften, inklusive men inte begränsat till att spara, lagra, kopiera, reproducera, publicera, posta, överföra, distribuera, visa, ändra, översätta och i andra material inarbeta innehållet samt att använda det kommersiellt. THE NORTH FACE® ber dig därför att inte skicka något material, objekt eller någon information som du inte vill ska omfattas av ovanstående villkor via Webbplatsen.

7. Vad har THE NORTH FACE® för ansvar om något fel skulle inträffa när jag använder Webbplatsen?

Vi arbetar hårt för att göra den här Webbplatsen intressant och användarvänlig, men vi kan inte garantera att våra användare alltid kommer att gilla allting. Läs den här friskrivningen noggrant innan du använder vår Webbplats.

DU SAMTYCKER TILL ATT DU ANVÄNDER DEN HÄR WEBBPLATSEN HELT PÅ EGEN RISK. MED ANLEDNING AV DET STORA ANTALET MÖJLIGA INFORMATIONSKÄLLOR SOM FINNS TILLGÄNGLIGT OCH DE INNEBOENDE FARORNA OCH OSÄKERHETERNA MED ELEKTRONISK DISTRIBUTION KAN DET FINNAS FÖRSENINGAR, UTESLUTNINGAR OCH ORIKTIGHETER I ELLER ANDRA PROBLEM MED INFORMATIONEN. OM DU ALLTID LITAR PÅ DEN HÄR WEBBPLATSEN ELLER MATERIALET SOM FINNS TILLGÄNGLIGT PÅ DEN GÖR DU DET PÅ EGEN RISK.

DEN HÄR WEBBPLATSEN TILLHANDAHÅLLS TILL DIG I BEFINTLIGT SKICK, INKLUSIVE EVENTUELLA FEL. DEN HÄR WEBBPLATSEN, THE NORTH FACE® APPAREL CORP., DESS AFFILIERADE BOLAG, ALLA SOM BIDRAR MED INNEHÅLL PÅ DEN HÄR WEBBPLATSEN OCH ALLA SOM ÄR KNUTNA TILL DEM SAMT ALLA OMBUD OCH LICENSGIVARE KAN INTE GARANTERA OCH GARANTERAR HELLER INTE ATT DEN INFORMATION SOM ÄR TILLGÄNGLIG VIA DEN HÄR WEBBPLATSEN EJ ÄR DEFEKT ELLER ÄR KORREKT, FULLSTÄNDIG, AKTUELL, EJ GÖR INTRÅNG, ÄR SÄLJBAR ELLER LÄMPLIG FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL, OCH DE GARANTERAR HELLER INTE ATT DEN HÄR WEBBPLATSEN KOMMER ATT VARA FRI FRÅN FEL, OAVBRUTET TILLGÄNGLIG ELLER FRI FRÅN VIRUS OCH ANDRA SKADLIGA KOMPONENTER. TILL EXEMPEL KAN VI INTE GARANTERA ATT VÅRA PRODUKTERS UTSEENDE OCH FÄRGER SOM BESKRIVS PÅ WEBBPLATSEN OCH VISAS PÅ DIN SKÄRM KOMMER ATT STÄMMA ÖVERENS MED HUR DE PRODUKTER SOM FINNS TILLGÄNGLIGA I EN BUTIK ELLER ONLINEBUTIK FAKTISKT SER UT.

I DEN MAXIMALA UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT TILLÄMPLIG LAG SKA UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER THE NORTH FACE® APPAREL CORP., DESS AFFILIERADE BOLAG, ALLA SOM BIDRAR MED INNEHÅLL PÅ DEN HÄR WEBBPLATSEN OCH ALLA SOM ÄR KNUTNA TILL DEM SAMT ALLA OMBUD OCH LICENSGIVARE HA ETT ANSVAR GENTEMOT DIG ELLER NÅGON ANNAN FÖR EVENTUELLA SKADOR SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV ANVÄNDNINGEN AV INFORMATION SOM FINNS PÅ DEN HÄR WEBBPLATSEN, INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNINGAR ANSVARIGHET FÖR FÖLJDSKADOR, SÄRSKILDA SKADOR, OFÖRUTSEDDA SKADOR, INDIREKTA SKADOR ELLER LIKNANDE SKADOR, INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNINGAR FÖRLUST AV VINSTER, AFFÄRSMÖJLIGHETER, BESPARINGAR OCH DATA SAMT FORDRINGAR FRÅN TREDJE PART, ÄVEN OM VI HAR INFORMERATS PÅ FÖRHAND OM ATT SÅDANA SKADOR KAN UPPSTÅ.

DEN HÄR WEBBPLATSEN KAN INNEHÅLLA DELAR ELLER LÄNKAR TILL WEBBPLATSER SOM UNDERHÅLLS AV ANDRA FÖRETAG, INDIVIDER ELLER AGENTURER (TILL EXEMPEL DEN DEL PÅ WEBBPLATSEN SOM UNDERHÅLLS AV OLAPIC, INC., SOM VISAR BILDER PÅ THE NORTH FACE®-PRODUKTER FRÅN SOCIALA MEDIER), OCH SOM TILLHANDAHÅLLS FÖR ATT VARA TILL HJÄLP FÖR VÅRA ANVÄNDARE. DESSA ELEMENT ELLER LÄNKADE WEBBPLATSER KONTROLLERAS INTE AV VARE SIG THE NORTH FACE® APPAREL CORP. ELLER THE NORTH FACE® OCH TILLHANDAHÅLLS ENDAST FÖR ATT VARA TILL HJÄLP. ATT SÅDANA DELAR ELLER LÄNKAR INKLUDERAS ANTYDER INTE NÅGOT GODKÄNNANDE, OCH VARKEN THE NORTH FACE® ELLER THE NORTH FACE® APPAREL CORP. GER NÅGRA GARANTIER I FÖRHÅLLANDE TILL SÅDANA DELAR ELLER ANSVARAR FÖR ATT INFORMATIONEN I SÅDANA DELAR ELLER PÅ SÅDANA WEBBPLATSER ÄR KORREKT. VARKEN THE NORTH FACE® APPAREL CORP. ELLER THE NORTH FACE® ÖVERVAKAR ELLER GRANSKAR INNEHÅLLET FRÅN SÅDANA TREDJEPARTSWEBBPLATSER, OCH DÄRFÖR VILL VI PÅPEKA ATT DU ÖPPNAR SÅDANA TREDJEPARTSWEBBPLATSER VIA EVENTUELLA LÄNKAR PÅ EGEN RISK. ALLA ASPEKTER AV SÅDANA DELAR OCH WEBBPLATSER (INKLUSIVE REGLER ANGÅENDE ANVÄNDNING OCH INNEHÅLL) STYRS AV RELEVANTA VILLKOR FRÅN TREDJE PART, SOM VI REKOMMENDERAR ATT DU LÄSER.

8. Vilken lag är tillämplig? Och vilken domstol är behörig vid eventuella tvister?

Din användning av den här webbplatsen styrs av Schweizisk lag. Därmed är det lagen i Schweiz, utan hänsyn till dess regler för lagkonflikter, som styr dessa friskrivningar, ansvarsbegränsningar och villkor. Handelsdomstolarna i Zürich har exklusiv behörighet i anslutning till alla tvister som uppstår till följd av användning av den här Webbplatsen och/eller som på något sätt är kopplade till de här Användningsvillkoren, förutom där en tvingande bestämmelse enligt tillämplig lag ger rätt att inleda rättsliga förfaranden på användarnas vistelse- eller hemvistsort.